Văn bản Thông báo về việc tăng lương

Thông báo về việc tăng lương : là văn bản trong nội bộ Công ty thông báo cho nhân viên công ty về việc tăng lương cho nhân viên

Mẫu Văn bản Thông báo về việc tăng lương


CÔNG TY ….

Số : … / …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG LƯƠNG

Giám đốc điều hành Công ty ………..

  • Căn cứ Quyết định số … / … v/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành , ngày …/…/… ;
  • Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành số ….. ;
  • Căn cứ quy chế lương của Công ty ;
  • Căn cứ Hợp đồng lao động số ….. , ngày … / … / … ;
  • Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông / Bà … đối với sự phát triển của Công ty;
  • Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS ;

THÔNG BÁO

Điều 1 : Kể từ ngày … tháng … năm … , mức lương của Ông / Bà … sẽ là … đồng ( Bằng chữ : ……… )

Điều 2 : Các Ông / Bà Phòng nhân sự , Phòng Tài chính Kế toán và Ông / Bà … làm căn cứ thi hành .

Nơi nhận :

 

–         Như Điều 2

–         Lưu HS , HC

CÔNG TY ……..

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


-- TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191