Biên bản chốt công nợ

Mẫu Biên bản chốt công nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…… ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN CHỐT CÔNG NỢ

Số ……/BBCCN/….

 • Căn cứ vào hợp đồng mua bán số …./……. giữa Công ty ….. và Công ty …… đã ký ngày …… ;
 • Căn cứ thỏa thuận giữa hai bên ;

Hôm nay  , ngày … tháng …. năm ….. tại …… , chúng tôi gồm :

BÊN A ( Bên mua )

 • Công ty ….
 • Địa chỉ ….
 • Đại diện …….. Chức vụ …..
 • Điện thoại ………… Fax …………..
 • Mã số thuế ….
 • Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

BÊN B ( Bên bán )

 • Công ty ……
 • Địa chỉ …..
 • Đại diện ……….. Chức vụ ……
 • Điện thoại …………..Fax ………..
 • Mã số thuế ……
 • Tài khoản ……….. tại ngân hàng ………

Sau khi hai bên tiến hành đối chiếu sổ sách , chứng từ có liên quan đến Hợp đồng số ….. được ký kết giữa Bên A và Bên B ngày … tháng … năm …. , Bên A xác nhận tính đến thời điểm ngày …. tháng … năm …. Bên A còn nợ Bên B số tiền là ……. đồng , cụ thể như sau :

STT Ngày Số HĐ GTGT Nội dung Thành tiền Đã thanh toán Còn nợ Ghi chú
1              
2              
3              
…..              

Hai bên cùng đọc lại và xác nhận nội dung trong biên bản này là chính xác . Biên bản này được lập thành 02 bản , có nội dung và giá trị pháp lý giống nhau , mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở thực hiện và giải quyết tranh chấp nếu có .

BÊN A(Ký tên , đóng dấu ) BÊN B(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


-- TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191