Biên bản chốt công nợ giao hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2020 BIÊN BẢN CHỐT CÔNG NỢ Hôm nay, ngày 28 tháng 2 năm 2020 chúng tôi gồm: A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO 1. Ông/bà:….Chức … Đọc tiếp

Biên bản giao nhà sau thi công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2020 BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ SAU THI CÔNG Hôm nay, ngày 28 tháng 2 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận    C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Bên bàn … Đọc tiếp

Biên bản giao ki-ốt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2020 BIÊN BẢN BÀN GIAO Ki-ỐT Hôm nay, ngày 28 tháng 2 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận    C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Bên bàn giao Tôi là…… … Đọc tiếp

Biên bản đổ cây gây hư hỏng xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———– Hà Nội, ngày … tháng … năm …  BIÊN BẢN ĐỔ CÂY GÂY HƯ HỎNG XE Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại … Chúng tôi gồm: Người lập biên bản: – Tôi tức … – … Đọc tiếp

Đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Kính gửi: Văn phòng bảo hiểm thành phố  Hà Nội Căn cứ luật việc làm 2013 Căn cứ 595/QĐ-BHXH Tôi tên là : … Đọc tiếp

Đơn xin thôi học đại học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN THÔI HỌC ĐẠI HỌC Kính gửi:   Thầy Nguyễn Văn A hiệu trưởng trường đại học Nội Vụ Luật nghĩa vụ dân sự 2015 Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT Tên tôi … Đọc tiếp

Đơn xin được bảo lãnh cai nghiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN ĐƯỢC BẢO LÃNH CAI NGHIỆN Kính gửi: Trung tâm cai nghiện thành phố Hà Nội Căn cứ vào Nghị định 136/2016/NĐ-CP Căn cứ vào Luật xử lý vi … Đọc tiếp

Đơn xin dừng đóng bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN DỪNG ĐÓNG BẢO HIỂM Kính gửi:   Văn phòng bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Căn cứ luật bảo hiểm xã hội 2014 Căn nghị định 115/2015/NĐ-CP … Đọc tiếp

Đơn xin học bù

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN HỌC BÙ Kính gửi:   Thầy Nguyễn Văn A trưởng phòng quản lý  đào tạo trường đại học Nội Vụ Căn cứ vào luật giáo dục 2019  Căn cứ … Đọc tiếp

Đơn xin rút hồ sơ gốc xe máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ GỐC Kính gửi: Công an quận C Thông tư số 15/2014/TT-BCA Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : … Đọc tiếp

Đơn xin chuyển trường mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG MẦM NON Kính gửi: –  Cô Nguyễn Thị B hiệu trưởng trường mầm non hoa sen Luật giáo dục năm 2019 Căn cứ vào : Quyết … Đọc tiếp

1900.0191