Trang chủ - Yêu cầu xin trích lục án dân sự, giữ trích lục án dân sự để đăng ký kết hôn

Yêu cầu xin trích lục án dân sự, giữ trích lục án dân sự để đăng ký kết hôn

Yêu cầu xin trích lục án dân sự, giữ trích lục án dân sự để đăng ký kết hôn

Tôi đã lấy chồng và đã ly hôn. Tôi muốn đăng ký kết hôn lần 2. Tôi vẫn còn giữ quyết định ly hôn. Cán bộ tư pháp phường yêu cầu tôi xin cấp trích lục bản án dân sự ly hôn là đúng hay không? Cán bộ tư pháp có được giữ trích lục án đó không?

Gửi bởi: Nguyễn Thị Yến

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo khoản 20 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/02/2012 quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực quy định:

“ Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định).

Trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao Giấy chứng tử. Quy định này cũng được áp dụng đối với việc xác nhận tình trạng hôn nhân trong tờ khai đăng ký kết hôn theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định này.

Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc viên chức Lãnh sự ký và cấp cho đương sự Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định).

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 03 ngày.”

Như vậy, theo quy định trên, để được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bạn phải cung cấp, xuất trình trích lục Bản án/quyết đinh ly hôn đã có hiệu lực của Tòa án. Do vậy việc cán bộ tư pháp phường yêu cầu bạn phải xuất trình trích lục bản án dân sự ly hôn là đúng quy định của pháp luật.

Bạn có thể cung cấp bản sao chứng thực quyết định ly hôn của Tòa án để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Các văn bản liên quan:

Nghị định 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Trả lời bởi: Ngô Huyền

Đánh giá
1900.0191