Đơn xin học bù

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN HỌC BÙ Kính gửi:   Thầy Nguyễn Văn A trưởng phòng quản lý  đào tạo trường đại học Nội Vụ Căn cứ vào luật giáo dục 2019  Căn cứ … Đọc tiếp

Đơn xin được bảo lãnh cai nghiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN ĐƯỢC BẢO LÃNH CAI NGHIỆN Kính gửi: Trung tâm cai nghiện thành phố Hà Nội Căn cứ vào Nghị định 136/2016/NĐ-CP Căn cứ vào Luật xử lý vi … Đọc tiếp

Đơn xin dừng đóng bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN DỪNG ĐÓNG BẢO HIỂM Kính gửi:   Văn phòng bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Căn cứ luật bảo hiểm xã hội 2014 Căn nghị định 115/2015/NĐ-CP … Đọc tiếp

Đơn xin chuyển trường mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG MẦM NON Kính gửi: –  Cô Nguyễn Thị B hiệu trưởng trường mầm non hoa sen Luật giáo dục năm 2019 Căn cứ vào : Quyết … Đọc tiếp

Đơn xin rút hồ sơ gốc xe máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ GỐC Kính gửi: Công an quận C Thông tư số 15/2014/TT-BCA Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : … Đọc tiếp

Đơn xin học hè

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2020 ĐƠN XIN HỌC HÈ Kính gửi: Bà Lê Thị C hiệu trưởng trường tiểu học A      Căn cứ  : Luật giáo dục năm 2019 Luật trẻ em 2016 Tên … Đọc tiếp

Đơn xin vào đảng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Kính gửi: Chi bộ Đảng Ủy phường Kim Mã Căn cứ vào điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Tên tôi là … Đọc tiếp

Đơn xin bảo lãnh tạm trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN BẢO LÃNH TẠM TRÚ Kính gửi: Công an phường B Căn cứ vào luật cư trú 2006 Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         … Đọc tiếp

Đơn xin rút sổ bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT SỔ BẢO HIỂM Kính gửi:   Văn phòng bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Căn cứ luật bảo hiểm xã hội 2014 Căn cứ hiến pháp … Đọc tiếp

Đơn xin rút cọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT LẠI TIỀN CỌC Kính gửi: Tổng công ty K Căn cứ vào : Luật dân sự 2015 Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         … Đọc tiếp

Đơn xin rút khỏi cấp ủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT KHỎI ĐẢNG ỦY Kính gửi: Chi bộ Đảng Ủy Quận D Căn cứ vào Điều lệ Đảng khóa thứ XI Tôi tên là : Nguyễn Văn A       … Đọc tiếp

Đơn xin bảo lãnh tại ngoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN BẢO LÃNH TẠI NGOẠi Kính gửi: Trưởng Công An quận C Căn cứ vào luật : Luật tố tụng hình sự 2015 Căn cứ vào nghị định 167/2013/NĐ-CP Tôi … Đọc tiếp

Đơn xin rút hồ sơ du học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ DU HỌC Kính gửi: Công ty K Căn cứ vào dân sự 2015 Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới … Đọc tiếp

Đơn xin bảo lãnh xe tai nạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN BẢO LÃNH XE TAI NẠN Kính gửi: Công an quận C Căn cứ vào nghị định số 115/2013/NĐ-CP Thông tư số 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC Tôi tên là : Nguyễn Văn … Đọc tiếp

Đơn xin gia hạn học phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN GIA HẠN HỌC PHÍ Kính gửi:   Cô Lê Thanh B trưởng phòng công tác sinh viên trường Đại học Nội Vụ Căn cứ vào luật giáo dục 2019 … Đọc tiếp

Đơn xin bảo lãnh nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN BẢO LÃNH NHẬP KHẨU Kính gửi: Công an phường B Căn cứ vào luật cư trú Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới … Đọc tiếp

1900.0191