Đơn xin học hè

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2020 ĐƠN XIN HỌC HÈ Kính gửi: Bà Lê Thị C hiệu trưởng trường tiểu học A      Căn cứ  : Luật giáo dục năm 2019 Luật trẻ em 2016 Tên …

Đơn xin học hè Read More »

Đơn xin vào đảng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Kính gửi: Chi bộ Đảng Ủy phường Kim Mã Căn cứ vào điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Tên tôi là …

Đơn xin vào đảng Read More »

Đơn xin bảo lãnh tạm trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN BẢO LÃNH TẠM TRÚ Kính gửi: Công an phường B Căn cứ vào luật cư trú 2006 Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         …

Đơn xin bảo lãnh tạm trú Read More »

Đơn xin rút sổ bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT SỔ BẢO HIỂM Kính gửi:   Văn phòng bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Căn cứ luật bảo hiểm xã hội 2014 Căn cứ hiến pháp …

Đơn xin rút sổ bảo hiểm Read More »

Đơn xin rút cọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT LẠI TIỀN CỌC Kính gửi: Tổng công ty K Căn cứ vào : Luật dân sự 2015 Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         …

Đơn xin rút cọc Read More »

Đơn xin rút khỏi cấp ủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT KHỎI ĐẢNG ỦY Kính gửi: Chi bộ Đảng Ủy Quận D Căn cứ vào Điều lệ Đảng khóa thứ XI Tôi tên là : Nguyễn Văn A       …

Đơn xin rút khỏi cấp ủy Read More »

Đơn xin bảo lãnh tại ngoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN BẢO LÃNH TẠI NGOẠi Kính gửi: Trưởng Công An quận C Căn cứ vào luật : Luật tố tụng hình sự 2015 Căn cứ vào nghị định 167/2013/NĐ-CP Tôi …

Đơn xin bảo lãnh tại ngoại Read More »

Đơn xin rút hồ sơ du học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ DU HỌC Kính gửi: Công ty K Căn cứ vào dân sự 2015 Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới …

Đơn xin rút hồ sơ du học Read More »

Đơn xin bảo lãnh xe tai nạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN BẢO LÃNH XE TAI NẠN Kính gửi: Công an quận C Căn cứ vào nghị định số 115/2013/NĐ-CP Thông tư số 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC Tôi tên là : Nguyễn Văn …

Đơn xin bảo lãnh xe tai nạn Read More »

Đơn xin gia hạn học phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN GIA HẠN HỌC PHÍ Kính gửi:   Cô Lê Thanh B trưởng phòng công tác sinh viên trường Đại học Nội Vụ Căn cứ vào luật giáo dục 2019 …

Đơn xin gia hạn học phí Read More »

Đơn xin bảo lãnh nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN BẢO LÃNH NHẬP KHẨU Kính gửi: Công an phường B Căn cứ vào luật cư trú Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới …

Đơn xin bảo lãnh nhập khẩu Read More »

Đơn xin nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN NHẬP KHẨU Kính gửi: Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Căn cứ vào luật : Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt …

Đơn xin nhập khẩu Read More »

1900.0191