1.000.000 VNĐ

 • Hỗ trợ 24/7
 • Miễn phí con dấu công ty
 • Miễn phí dấu tên Giám đốc
 • Miễn phí kế toán 1 năm
 • Miễn phí tư vấn nội bộ 1 năm
 • Miễn phí soạn thảo văn bản nội bộ, Hợp đồng 1 năm
 • Miễn phí cập nhật thông tin ngân hàng
 • Miễn phí kê khai tài khoản thuế điện tử
 • Giảm 50% chi phí cấp Chữ ký số
 • Giảm 50% chi phí hỗ trợ phát hành đơn VAT
 • Giảm 50% chi phí đăng ký hóa đơn điện tử
 • Hoàn thành 03 ngày

2.000.000 VNĐ

 • Hỗ trợ 24/7
 • Miễn phí tra cứu
 • Miễn phí tư vấn
 • Miễn phí rà soát hồ sơ
 • Miễn phí phí bảo hộ 10 năm
 • Giảm 50% chi phí gia hạn
 • Bảo hành 100% tranh chấp phát sinh tới thương hiệu
 • Giảm 50% chi phí đăng ký thương hiệu, logo tiếp theo
 • Giảm 50% chi phí thiết kế thương hiệu
 • Giảm 50% phí in dấu logo, thương hiệu
 • Giảm 50% phí in đồng phục, bao bì, sản phẩm mang logo
 • Hoàn thành 02 ngày

3.000.000 VNĐ

 • Hỗ trợ 24/7
 • Miễn phí tư vấn
 • Miễn phí kiểm tra tình trạng hồ sơ
 • Miễn phí thỏa thuận chia tài sản chung
 • Miễn phí thỏa thuận nuôi con, cấp dưỡng
 • Miễn phí xác lập tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu Tòa án
 • Miễn phí hòa giải, thỏa thuận tranh chấp
 • Miễn phí tống đạt Bản án, Quyết định của Tòa án
 • Hỗ trợ các vấn đề sau ly hôn (chuyển khẩu, tranh chấp con,…)
 • Hỗ trợ chia tài sản, chuyển đổi bất động sản, đất đai sau ly hôn

Tư vấn pháp luật


1900.0191