Đơn xin dừng đóng bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN DỪNG ĐÓNG BẢO HIỂM Kính gửi:   Văn phòng bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Căn cứ luật bảo hiểm xã hội 2014 Căn nghị định 115/2015/NĐ-CP … Đọc tiếp

Đơn xin học bù

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN HỌC BÙ Kính gửi:   Thầy Nguyễn Văn A trưởng phòng quản lý  đào tạo trường đại học Nội Vụ Căn cứ vào luật giáo dục 2019  Căn cứ … Đọc tiếp

Đơn xin rút hồ sơ gốc xe máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ GỐC Kính gửi: Công an quận C Thông tư số 15/2014/TT-BCA Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : … Đọc tiếp

Đơn xin chuyển trường mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG MẦM NON Kính gửi: –  Cô Nguyễn Thị B hiệu trưởng trường mầm non hoa sen Luật giáo dục năm 2019 Căn cứ vào : Quyết … Đọc tiếp

1900.0191