Biên bản ghi nhận lỗi trong giờ làm việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 BIÊN BẢN GHI NHẬN LỖI TRONG GIỜ LÀM VIỆC

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , tại …

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản:

Tôi tức … – Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự;

Tiến hành lập biên bản ghi nhận lỗi trong giờ làm việc đối với:

Anh … – Chuyên viên tuyển dụng;

Người làm chứng:

Chị …;

Chị …;

Nội dung sự việc:

Sáng ngày 27/2/2020 vừa qua, sau cuộc hẹn với đối tác từ phía Công ty Tuyển dụng Á Châu, tôi đã trở lại văn phòng vào lúc 10 giờ. Lúc này, được chị … thông báo về việc anh … – Chuyên viên tuyển dụng thuộc Phòng Hành chính – Nhân sự đã tự ý rời văn phòng trong giờ làm việc để giải quyết công việc cá nhân. Đến nay là 14 giờ cùng ngày, chúng tôi mới thấy anh … quay trở lại văn phòng. Do đó, tôi lập biên bản ghi nhận lỗi tự ý rời văn phòng trong giờ làm việc của anh … từ 8 giờ 20 phút sáng đến 14 giờ ngày 27/2/2020 trước sự chứng kiến của chị … và chị ….

Chúng tôi cam kết nội dung trên là sự thật. Chúng tôi hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn trong quá trình ghi nhận lại và trình bày toàn bộ nội dung biên bản.

Kèm theo là toàn bộ hình ảnh được trích xuất từ camera hành lang Công ty từ 8 giờ sáng đến 15 giờ ngày 27/2/2020.

Người lập biên bản                                                                Người làm chứng

1900.0191