Đơn xin học hè

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2020 ĐƠN XIN HỌC HÈ Kính gửi: Bà Lê Thị C hiệu trưởng trường tiểu học A      Căn cứ  : Luật giáo dục năm 2019 Luật trẻ em 2016 Tên … Đọc tiếp

Đơn xin vào đảng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Kính gửi: Chi bộ Đảng Ủy phường Kim Mã Căn cứ vào điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Tên tôi là … Đọc tiếp

Đơn xin bảo lãnh tạm trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN BẢO LÃNH TẠM TRÚ Kính gửi: Công an phường B Căn cứ vào luật cư trú 2006 Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         … Đọc tiếp

Đơn xin rút sổ bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT SỔ BẢO HIỂM Kính gửi:   Văn phòng bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Căn cứ luật bảo hiểm xã hội 2014 Căn cứ hiến pháp … Đọc tiếp

Đơn xin rút cọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT LẠI TIỀN CỌC Kính gửi: Tổng công ty K Căn cứ vào : Luật dân sự 2015 Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         … Đọc tiếp

Đơn xin rút khỏi cấp ủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT KHỎI ĐẢNG ỦY Kính gửi: Chi bộ Đảng Ủy Quận D Căn cứ vào Điều lệ Đảng khóa thứ XI Tôi tên là : Nguyễn Văn A       … Đọc tiếp

Đơn xin bảo lãnh tại ngoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN BẢO LÃNH TẠI NGOẠi Kính gửi: Trưởng Công An quận C Căn cứ vào luật : Luật tố tụng hình sự 2015 Căn cứ vào nghị định 167/2013/NĐ-CP Tôi … Đọc tiếp

Đơn xin rút hồ sơ du học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ DU HỌC Kính gửi: Công ty K Căn cứ vào dân sự 2015 Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới … Đọc tiếp

Đơn xin bảo lãnh xe tai nạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN BẢO LÃNH XE TAI NẠN Kính gửi: Công an quận C Căn cứ vào nghị định số 115/2013/NĐ-CP Thông tư số 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC Tôi tên là : Nguyễn Văn … Đọc tiếp

Đơn xin gia hạn học phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN GIA HẠN HỌC PHÍ Kính gửi:   Cô Lê Thanh B trưởng phòng công tác sinh viên trường Đại học Nội Vụ Căn cứ vào luật giáo dục 2019 … Đọc tiếp

Đơn xin bảo lãnh nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN BẢO LÃNH NHẬP KHẨU Kính gửi: Công an phường B Căn cứ vào luật cư trú Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới … Đọc tiếp

Đơn xin rút chứng chỉ hành nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN RÚT CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC Kính gửi: Công ty TNHH K Căn cứ vào luật dược số 34/2005/QH11 Căn cứ bộ luật lao động 2019 Tôi tên … Đọc tiếp

Đơn xin nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN NHẬP KHẨU Kính gửi: Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Căn cứ vào luật : Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt … Đọc tiếp

Biên bản bàn giao cây đốn hạ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN BÀN GIAO CÂY ĐỐN HẠ Hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận      C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Người lập biên … Đọc tiếp

Đơn xin bảo lãnh của chủ hộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN XIN BẢO LÃNH CỦA CHỦ HỘ Kính gửi: Công an phường B Căn cứ vào luật cư trú 2006 Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : … Đọc tiếp

Biên bản khắc phục hậu quả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN CƯỠNG CHẾ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận    C, Hà Nội Chúng tôi gồm: 1. Cơ … Đọc tiếp

Đơn đề nghị trả sổ bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ SỔ BẢO HIỂM Kính gửi: Căn cứ luật lao động 2019 Căn cứ luật bảo hiểm xã hội 2014 Tôi tên là : Nguyễn Văn A       … Đọc tiếp

1900.0191