Đơn xin dừng đóng bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020

ĐƠN XIN DỪNG ĐÓNG BẢO HIỂM

Kính gửi:   Văn phòng bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

  • Căn cứ luật bảo hiểm xã hội 2014
  • Căn nghị định 115/2015/NĐ-CP

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1965         giới tính :Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Số sổ bảo hiểm : 12345

Tôi tham gia công ty A vào  thời gian tháng 12 năm 2010 . Tôi có ký kết hợp đồng lao động với công ty từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 12 năm 2025 và công ty có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho tôi trong thời gian hợp đồng lao động còn hiệu lực. Nhưng công ty A đang tạm dừng sản xuất do đang thay đổi cơ cấu từ tháng 11

Căn cứ vào điểm a khoản 1 điều 88 luật bảo hiểm xã hội

  • Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng

Tôi nhận thấy tôi có đủ điều kiện để tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào điểm a khoản 1 điều 16  nghị định 115/2015/NĐ-CP

  • trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

Trường hợp của tôi có đủ quyền để tạm dừng đóng bảo hiểm bởi công ty A nơi tôi đang làm việc hiện đang tạm dừng sản xuât.

Từ những căn cứ trên tôi xin văn phòng bảo hiểm thành phố Hà Nội :

  • Cho tôi được dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu 12 tháng

Tôi xin chân thành cảm ơn

Kèm theo đơn này là

  • Sổ bảo hiểm xã hội
  • Hợp đồng lao động tại công ty A

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191