Cần quy định rõ cơ chế xử lý khi phát hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót

Cần quy định rõ cơ chế xử lý khi phát hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 là một văn bản luật có nội dung phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng và có liên quan trực tiếp đến các lĩnh … Đọc tiếp

Biên bản thu hồi hàng hóa

Biên bản thu hồi hàng hóa, biên ghi nhận việc thu lại tài sản đã giao, đã bán vì một số lý do nào đó. Biên bản thu hồi hàng hóa là văn bản do các bên chủ thể có liên quan tiến hành xác lập về quá trình diễn ra việc thu hồi hàng … Đọc tiếp

ĐẢM BẢO BÍ MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ

ĐẢM BẢO BÍ MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ. NGUYỄN THỊ KIM THOA – Giảng viên Khoa Luật kinh tế, Đại học Ngân hàng TPHCM BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015: “Điều 38. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, … Đọc tiếp

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Trình tự giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật hiện nay. Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Bởi đất đai luôn là tài sản có giá trị, là tài sản quý và … Đọc tiếp

Sản xuất cafe rang xay tại nhà có phải đăng ký

Sản xuất cafe rang xay tại nhà có cần phải đăng ký gì với cơ quan nhà nước không? Xin chào Luật sư, tôi có câu hỏi này tuy đã tìm hiểu nhiều nơi nhưng chưa có lời giải thích hợp lý, mong được giúp đỡ. Chẳng là tôi sinh ra trong 1 gia đình … Đọc tiếp

Một số điểm mới về giải quyết tranh chấp đất đai theo Luật Đất đai năm 2013

Một số điểm mới về giải quyết tranh chấp đất đai theo Luật Đất đai năm 2013 Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014. Đạo luật này thay thế Luật Đất đai năm 2003 và … Đọc tiếp

Thế nào là vi phạm quyền của cá nhân đối với hình ảnh riêng tư

Thế nào là vi phạm quyền của cá nhân đối với hình ảnh riêng tư Thời gian gần đây, trên một số mặt báo liên tục đề cập đến câu chuyện pháp luật, mà theo đó, ông Triệu Đức Nhật (chủ nhà nghỉ Nhật Linh thuộc thôn Trung Hòa, xã Ea Tý, huyện Ea Kar, … Đọc tiếp

Áp dụng biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

Áp dụng biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Khi giải quyết vụ án hình sự, ngoài việc định tội danh, quyết định hình phạt (gồm hình phạt chính, hình phạt bổ sung), một trong những vấn đề cũng vô cùng quan trọng … Đọc tiếp

Đơn đề nghị lập biên bản hành vi vi phạm

Đơn đề nghị lâp biên bản hành vi vi phạm là văn bản của cá nhân nhận thấy có hành vi vi phạm xảy ra và yêu cầu người có thẩm quyền lập biên bản về hành vi vi phạm đó… Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn đề nghị … Đọc tiếp

Đơn yêu cầu Công an xã lập biên bản về hành vi gây thương tích

Đơn yêu cầu Công an xã lập biên bản về hành vi gây thương tích của các đối tượng gây rối, yêu cầu nhanh chóng xử lý, ngăn chặn vụ việc. Tổng quan Đơn yêu cầu Công an xã lập biên bản về hành vi gây thương tích Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191 … Đọc tiếp

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – … Đọc tiếp

Biên bản thanh lý hợp đồng không thực hiện

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG KHÔNG THỰC HIỆN – Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015; – Căn cứ Hợp đồng kinh tế số …/…  ngày …/…/… ; – Căn cứ … Đọc tiếp

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT – Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015; – Căn cứ Luật Đất đai 2013; – Căn cứ Hợp đồng thuê đất số …  … Đọc tiếp

Biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN – Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015; – Căn cứ Hợp đồng kinh tế số …/…  ngày …/…/… ; – Căn cứ … Đọc tiếp

Biên bản chấm dứt hợp đồng

Mẫu Biên bản chấm dứt hợp đồng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— ……… , ngày …. tháng … năm …. BIÊN BẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG Số ……/BBCDHĐ/…. Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015 ; Căn cứ Luật thương mại 2005 ; … Đọc tiếp

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất là văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng nhằm ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu công việc cũng như nghĩa vụ thanh toán theo quy định. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM … Đọc tiếp

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng đóng bảo hiểm y tế

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng đóng bảo hiểm y tế Mẫu số: 06-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BHXH TỈNH (HUYỆN) ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc … Đọc tiếp

Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng

Mẫu Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG Căn cứ Hợp đồng số : …./ …… – …..  ngày …. tháng …. năm …. Hôm nay , ngày … … Đọc tiếp

Biên bản nghiệm thu hợp đồng

Biên bản nghiệm thu hợp đồng là văn bản của cá nhân/cơ quan/tổ chức sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, rà soát, đánh giá hợp đồng, việc lập biên bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác kiểm tra của cá nhân/cơ quan/tổ chức đó,cụ thể … Đọc tiếp

1900.0191