Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh về giá bán hàng hóa, dịch vụ trong quan hệ nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại tương đối đặc thù so với các hoạt động thương mại thông thường khác. Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, các bên thường lợi dụng tính đặc thù của hoạt động nhượng quyền thương mại như cái “cớ” để thực hiện hành vi hạn … Đọc tiếp

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được quy định như thế nào? Gửi bởi: Thái Nguyên Trả lời có tính chất tham khảo Theo Điều 36 Luật Công … Đọc tiếp

Pháp luật về kiểm soát giao dịch tư lợi trong công ty cổ phần

Pháp luật về kiểm soát giao dịch tư lợi trong công ty cổ phần Các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển được phải tham gia giao dịch với các chủ thể khác trong xã hội. Trong quá trình hoạt động để thực hiện các giao dịch đó, những giao dịch tư lợi luôn … Đọc tiếp

Hoàn thiện pháp luật về căn cứ ly hôn trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Hoàn thiện pháp luật về căn cứ ly hôn trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 07/10/2015Theo số liệu thống kê của Tòa án các cấp, hàng năm, số vụ án hôn nhân và gia đình liên tục tăng, trong đó có án ly hôn. Để giải quyết các vụ án ly hôn … Đọc tiếp

Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán

Hành vi giao dịch nội gián (hay còn gọi là hành vi giao dịch nội bộ bất hợp pháp) phổ biến trên thị trường chứng khoán của bất kỳ quốc gia nào, nó như là sản phẩm tất yếu của thị trường chứng khoán. Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch nội … Đọc tiếp

Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại bằng trọng tài

Cùng với sự phát triển của thương mại trong nước và quốc tế, các trọng tài thương mại ngày càng phát huy vai trò của mình, với ý nghĩa là một phương thức giải quyết tranh chấp mang tính tài phán được các thương nhân ưa chuộng lựa chọn để giải quyết tranh chấp về … Đọc tiếp

Kiểm soát giao dịch tư lợi nhìn từ giác độ của Luật Doanh nghiệp năm 2014

Giao dịch tư lợi là một khái niệm không chính thức trong pháp luật thực định của Việt Nam, tuy nhiên, thường được hiểu là giao dịch giữa một bên là công ty/doanh nghiệp và một bên là bao gồm nhưng không giới hạn trong cổ đông, thành viên, người quản lý hoặc người có … Đọc tiếp

Cần quy định rõ cơ chế xử lý khi phát hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót

Cần quy định rõ cơ chế xử lý khi phát hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 là một văn bản luật có nội dung phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng và có liên quan trực tiếp đến các lĩnh … Đọc tiếp

Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước cần phân tách rõ giữa chức năng quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu nhà nước

Trong một thời gian dài chúng ta đã có sự không rõ ràng về chức năng quản lý nhà nước và chức năng quản lý của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Thực trạng phổ biến kéo dài trong nhiều năm qua là có quá nhiều cơ quan nhà nước luôn … Đọc tiếp

Bản chất pháp lý của hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam

Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005, ủy thác mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện công việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao … Đọc tiếp

Mẫu công văn từ chối nhận hàng

Mẫu công văn từ chối nhận hàng CÔNG TY TNHH………… CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC —–**********—– Số…../20../CCNB(V/v: Từ chối nhận hàng từ công ty…………) Hà Nội, ngày……..tháng…năm 20….. Kính gửi: – Ông ……….. -Giám đốc kho nhập nguyên liệu công ty…… Căn cứ theo quyết định ……./…./…… của … Đọc tiếp

Điểm mới về quyền của người bị tạm giữ, tạm giam trong Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015

Điểm mới về quyền của người bị tạm giữ, tạm giam trong Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015. Điểm nhấn chủ đạo của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 chính là việc quyền của người đang bị tạm giữ, tạm giam đã được quy định đầy đủ và phù … Đọc tiếp

Địa vị pháp lý của Quản tài viên theo Luật Phá sản năm 2014

Việc lựa chọn, thiết kế mô hình chủ thể quản lý, thanh lý tài sản trong pháp luật phá sản tùy thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội đặc thù của mỗi quốc gia. Xu hướng chung cho thấy, pháp luật của các nước có nền kinh tế thị trường phát triển thường … Đọc tiếp

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và vấn đề bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước với các loại hình doanh nghiệp khác

Xu hướng mở cửa phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh trong nước và quốc tế ngày càng gay gắt đã và đang đặt ra những yêu cầu vô cùng cấp thiết về nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất … Đọc tiếp

Điều chỉnh pháp luật đối với hành vi gièm pha doanh nghiệp khác

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, việc đưa tin không đúng sự thật do chủ quan hay khách quan về chủ thể kinh doanh khác là điều rất khó có thể loại bỏ. Điều chỉnh pháp luật đối với hành vi gièm pha doanh nghiệp khác Gièm pha doanh nghiệp khác nhằm làm … Đọc tiếp

Một số giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2030

Một số giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2030. Xác định việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là một trong những khâu đột phá để nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và … Đọc tiếp

Các quy định mới về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được quy định tại nhiều văn bản khác nhau. Trong đó, trọng tâm nhất phải kể đến hai đạo cơ bản là Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Các quy định mới về điều kiện kinh doanh đối với … Đọc tiếp

Nhận diện tranh chấp thương mại

Tranh chấp thương mại là một trong những hệ quả của hoạt động thương mại. Tranh chấp thương mại là một hiện tượng phổ biến và thường xuyên diễn ra trong hoạt động của nền kinh tế thị trường. Do tính chất thường xuyên cũng như hậu quả của nó gây ra cho các chủ … Đọc tiếp

1900.0191