Đơn xin rút khỏi cấp ủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020

ĐƠN XIN RÚT KHỎI ĐẢNG ỦY

Kính gửi: Chi bộ Đảng Ủy Quận D

Căn cứ vào Điều lệ Đảng khóa thứ XI

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Hiện nay tôi đang làm việc và sinh hoạt Đảng tại chi bộ Đảng Ủy Quận D từ ngày ………. Cho đến nay . Hiện nay tôi đang là Ủy viên không thường trực tại Quận Ủy D

Căn cứ vào khoản 4 điều 13 điều lệ Đảng khóa thứ XI

13.4  Cấp uỷ viên xin rút khỏi cấp uỷ, do cấp uỷ xem xét đề nghị lên cấp uỷ cấp trên trực tiếp quyết định; đối với Uỷ viên Trung ương, do Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Cấp uỷ viên đương nhiệm ở đảng bộ từ cấp tỉnh trở xuống, khi có quyết định nghỉ công tác để nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đến đơn vị khác ngoài đảng bộ thì thôi tham gia các cấp uỷ đương nhiệm ở đảng bộ đó.

Đối với Uỷ viên Trung ương khi có quyết định thôi giữ chức vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể để nghỉ hưu thì thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương đương nhiệm.

Hiện nay do sắp nghỉ hưu nên tôi có nguyện vọng rút khỏi Đảng bộ của Chi bộ Đảng Ủy quận Ủy D để chuyển đến sinh hoạt tại Đảng Ủy khác.

Từ những căn cứ trên tôi Chi bộ Đảng Ủy Quận D cho phép:

  • Tôi là Nguyễn Văn A được rút khỏi Đảng Ủy Quận D sang Đảng Ủy quận Ủy C để tham gia hoạt động .

Tôi xin chân thành cảm ơn

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191