Biên bản bàn giao cây đốn hạ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÂY ĐỐN HẠ

Hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận      C, Hà Nội

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản: ( Bên bàn giao )

 • Tôi là……
 • Đại diện cho công ty…………………..
 • Địa chỉ công ty…………………………..           
 • Số điện thoại………….. fax…………….

Bên nhận bàn giao

 • Ông( bà) ………………………
 • Đại diện chính quyền địa phương…………………….
 • Số CMND…………………….
 • Số điện thoại…………………….

Nội dung sự việc :

 • Công ty chúng tôi được UBND phường B thuê để thực hiện việc đốn hạ các cây nhằm chuẩn bị cho mùa mưa bão
 • Thời gian thực hiện từ ….. giờ ngày …. tháng …. năm 2020 đến ….giờ ngày ….. tháng ….. năm 2020  
 • Tổng số cây đốn hạ ………………………..
 • Tổng số cây bàn giao……………………..
 • Sau khi bàn giao số cây cho ông( bà)……………. đại diện cho chính quyền địa phương………….  hai bên đã nhất trí với số lượng bàn giao.

Chúng tôi cam kết sự việc trình bày trên hoàn toàn là sự thật.

Kèm theo đơn này là:

 • Hợp đồng thuê đốn cây của UBND B với công ty……….

Đại diện chính quyền địa phương                                             Người thực hiện

…………………..                                                                        ……………………

1900.0191