Các chế độ thai sản khi thai chết lưu

Chế độ thai sản khi thai chết lưu 1. Thời gian hưởng chế độ khi thai chết lưu Theo điều 33, luật bảo hiểm xã hội 2014: 1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo … Đọc tiếp

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh về giá bán hàng hóa, dịch vụ trong quan hệ nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại tương đối đặc thù so với các hoạt động thương mại thông thường khác. Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, các bên thường lợi dụng tính đặc thù của hoạt động nhượng quyền thương mại như cái “cớ” để thực hiện hành vi hạn … Đọc tiếp

Thủ tục đầu tư khu nghỉ dưỡng

Điều 9: Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh 1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. … Đọc tiếp

Thủ tục đầu tư khu du lịch

Luật du lịch 2017 quy định về điều kiện, trình tự thủ tục để công nhận khu du lịch như sau: “ Điều 26. Điều kiện công nhận khu du lịch 1. Điều kiện công nhận khu du lịch cấp tỉnh bao gồm: a) Có tài nguyên du lịch với ưu thế về cảnh quan thiên … Đọc tiếp

Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo thừa kế

Điều 79 Nghị định số  43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai quy định về trình tự, thủ tục để chuyển quyền thừa kết đất như sau “ Điều 79. Trình tự, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp … Đọc tiếp

Mức cấp dưỡng nuôi con tối thiểu 2021

Mức cấp dưỡng nuôi con tối thiểu 2021? Cấp dưỡng nuôi con là nghĩa vụ của cha hoặc mẹ và không thể thay thế hoặc chuyển giao cho người khác. Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về mức cấp dưỡng nuôi con. Cụ thể: Điều 107. Nghĩa vụ cấp … Đọc tiếp

Pháp luật về kiểm soát giao dịch tư lợi trong công ty cổ phần

Pháp luật về kiểm soát giao dịch tư lợi trong công ty cổ phần Các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển được phải tham gia giao dịch với các chủ thể khác trong xã hội. Trong quá trình hoạt động để thực hiện các giao dịch đó, những giao dịch tư lợi luôn … Đọc tiếp

Hoàn thiện pháp luật về căn cứ ly hôn trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Hoàn thiện pháp luật về căn cứ ly hôn trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 07/10/2015Theo số liệu thống kê của Tòa án các cấp, hàng năm, số vụ án hôn nhân và gia đình liên tục tăng, trong đó có án ly hôn. Để giải quyết các vụ án ly hôn … Đọc tiếp

Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán

Hành vi giao dịch nội gián (hay còn gọi là hành vi giao dịch nội bộ bất hợp pháp) phổ biến trên thị trường chứng khoán của bất kỳ quốc gia nào, nó như là sản phẩm tất yếu của thị trường chứng khoán. Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch nội … Đọc tiếp

Chứng thực di chúc để lại tài sản thừa kế là bất động sản

Chứng thực di chúc để lại tài sản thừa kế là bất động sản. Tư vấn chứng thực di chúc để lại tài sản thừa kế là bất động sản Luật sư hướng dẫn thủ tục để lập di chúc thừa kế tài sản tại UBND cấp xã. Di chúc thừa kế bất động sản là … Đọc tiếp

Các thời hạn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Thời hạn điều tra là khoảng thời gian tối đa do pháp luật quy định mà trong thời gian đó cơ quan công an có thẩm quyền phải tiến hành thực hiện các hoạt động điều tra, xác định tội phạm, người thực hiện hành vi phạm tội và các tình tiết khác để hoàn … Đọc tiếp

Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại bằng trọng tài

Cùng với sự phát triển của thương mại trong nước và quốc tế, các trọng tài thương mại ngày càng phát huy vai trò của mình, với ý nghĩa là một phương thức giải quyết tranh chấp mang tính tài phán được các thương nhân ưa chuộng lựa chọn để giải quyết tranh chấp về … Đọc tiếp

Kiểm soát giao dịch tư lợi nhìn từ giác độ của Luật Doanh nghiệp năm 2014

Giao dịch tư lợi là một khái niệm không chính thức trong pháp luật thực định của Việt Nam, tuy nhiên, thường được hiểu là giao dịch giữa một bên là công ty/doanh nghiệp và một bên là bao gồm nhưng không giới hạn trong cổ đông, thành viên, người quản lý hoặc người có … Đọc tiếp

Cần quy định rõ cơ chế xử lý khi phát hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót

Cần quy định rõ cơ chế xử lý khi phát hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 là một văn bản luật có nội dung phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng và có liên quan trực tiếp đến các lĩnh … Đọc tiếp

Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước cần phân tách rõ giữa chức năng quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu nhà nước

Trong một thời gian dài chúng ta đã có sự không rõ ràng về chức năng quản lý nhà nước và chức năng quản lý của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Thực trạng phổ biến kéo dài trong nhiều năm qua là có quá nhiều cơ quan nhà nước luôn … Đọc tiếp

Bản chất pháp lý của hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam

Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005, ủy thác mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện công việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao … Đọc tiếp

1900.0191