Hoàn thiện pháp luật về căn cứ ly hôn trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Hoàn thiện pháp luật về căn cứ ly hôn trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 07/10/2015Theo số liệu thống kê của Tòa án các cấp, hàng năm, số vụ án hôn nhân và gia đình liên tục tăng, trong đó có án ly hôn. Để giải quyết các vụ án ly hôn … Đọc tiếp

Mẫu Đơn xin làm đại lý

Mẫu Đơn xin làm đại lý, đơn xin đăng ký đại lý. Một số trường hợp sử dụng mẫu văn bản là Cá nhân, tổ chức muốn kí hợp đồng đại lý với cá nhân, tổ chức khác có đủ tiêu chuẩn làm đại lý theo tin đăng tuyển của công ty đó…. Luật sư … Đọc tiếp

Đơn xin kết hôn của bộ đội

Đơn xin kết hôn của bộ đội là văn bản của cá nhân (người đang làm việc trong Quân đội nhân dân Việt Nam) gửi đến Cơ quan có thẩm quyền với mục đích xin được kết hôn, lập gia đình với một cá nhân khác cùng hoặc không cùng trong quân đội, cụ thể … Đọc tiếp

Đơn xin thôi đóng bảo hiểm xã hội

Đơn xin thôi đóng bảo hiểm xã hội là văn bản của cá nhân gửi đến Cơ quan BHXH nơi mà người đó đã thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng để xin thôi hoặc dừng không đóng bảo hiểm xã hội nữa với lý do chính đáng, phù hợp với quy … Đọc tiếp

Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 1. Lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Hiện nay, bảo hộ sở hữu trí tuệ nói chung và bảo hộ nhãn … Đọc tiếp

Đơn xin cải tạo đất trồng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin cải tạo đất ruộng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………, ngày ……. tháng ….. năm 2019 ĐƠN XIN CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG – Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận làm nông nghiệp

Đơn xin xác nhận làm nông nghiệp là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền tiến hành xem xét và xác nhận việc một hoặc một số chủ thể nhất định làm nông nghiệp. Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận không có giấy khai sinh

Đơn xin xác nhận không có giấy khai sinh là văn bản của cá nhân xác nhận cho bản thân hoặc người thân của mình về việc không có giấy khai sinh để làm thủ tục cấp giấy khai sinh hoặc làm căn cứ không xuất trình giấy khai sinh trong các thủ tục hành … Đọc tiếp

Đơn xin đăng ký hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt

Đơn xin đăng ký hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt là văn bản của tổ chức/cá nhân kinh doanh gửi tới cơ quan quản lý địa phương xin phép hoạt động thu gom rác thải tại khu dân cư. Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin đăng … Đọc tiếp

Đơn xin khai thác cát tại sông

Mẫu đơn dùng trong trường hợp cá nhân, tổ chức muốn xin phép thực hiện hoạt động khai thác cát ở sông. Mẫu Đơn xin khai thác cát tại sông CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— Hà Nội, ngày….tháng…..năm 2019 ĐƠN XIN KHAI THÁC … Đọc tiếp

Đơn xin phép sửa chữa đường nước

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin phép sửa chữa đường nước Đơn xin phép sửa chữa đường nước là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền cho phép cá nhân/tổ chức này thực … Đọc tiếp

Đơn xin đăng ký đấu giá tài sản

Đơn xin đăng ký đấu giá tài sản là văn bản của cá nhân/tổ chức có đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, đơn này được gửi đến tổ chức đấu giá tài sản với mục đích xin đăng ký đấu giá tài sản, cụ thể … Đọc tiếp

Đơn xin trợ cấp khó khăn cho học sinh

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin trợ cấp khó khăn cho học sinh TRƯỜNG TIỂU HỌC ABC —————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019 ĐƠN XIN TRỢ CẤP CHO … Đọc tiếp

Đơn xin cấp dấu công đoàn

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin cấp dấu công đoàn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— Thái Bình, ngày 19 tháng 8 năm 2019 ĐƠN XIN CẤP CON DẤU CÔNG ĐOÀN Kính gửi:  –    Trưởng phòng Cảnh … Đọc tiếp

Đơn xin xác nhận trường hợp ưu tiên

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin xác nhận trường hợp ưu tiên Đơn xin xác nhận trường hợp ưu tiên là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận cho cá nhân, … Đọc tiếp

Đơn xin miễn giảm thuế môn bài

Mẫu Đơn xin miễn giảm thuế môn bài Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày….tháng…..năm….. ĐƠN XIN MIỄN GIẢM THUẾ MÔN BÀI Kính gửi: Chi cục thuế quận Đống Đa Căn cứ: Nghị … Đọc tiếp

Đơn xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Mẫu Đơn xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày….tháng….năm….. ĐƠN XIN GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Kính gửi CHI CỤC THUẾ QUẬN A, THÀNH PHỐ … Đọc tiếp

Đơn xin giảm tiền sử dụng đất

Mẫu Đơn xin giảm tiền sử dụng đất Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày…..tháng….năm….. ĐƠN XIN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ABC Căn cứ Nghị … Đọc tiếp

1900.0191