Đơn xin kết hôn của bộ đội

Đơn xin kết hôn của bộ đội là văn bản của cá nhân (người đang làm việc trong Quân đội nhân dân Việt Nam) gửi đến Cơ quan có thẩm quyền với mục đích xin được kết hôn, lập gia đình với một cá nhân khác cùng hoặc không cùng trong quân đội, cụ thể … Đọc tiếp

Pháp luật thế giới về phạm vi chủ thể trong trách nhiệm sản phẩm

Trách nhiệm sản phẩm là một loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng. Nó xuất phát trước tiên từ nghĩa vụ đương nhiên của người bán trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm bán ra cho người mua và trách nhiệm phát sinh khi không … Đọc tiếp

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng công trình

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng công trình: là biểu mẫu văn bản dùng để đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng cho các công trình hoặc nhà ở riêng, lẻ. Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng công trình CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc … Đọc tiếp

Đơn đề nghị lập biên bản hành vi vi phạm

Đơn đề nghị lâp biên bản hành vi vi phạm là văn bản của cá nhân nhận thấy có hành vi vi phạm xảy ra và yêu cầu người có thẩm quyền lập biên bản về hành vi vi phạm đó… Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn đề nghị … Đọc tiếp

Đơn đề nghị được xét hộ khó khăn

Đơn đề nghị được xét hộ khó khăn được sử dụng trong trường hợp cá nhân, hộ gia đình thuộc các trường hợp khó khăn theo quy định của pháp luật. Nay cá nhân, hộ gia đình có mong muốn được xét hộ khó khăn để bổ sung hồ sơ xin học bổng, xin giảm … Đọc tiếp

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do … Đọc tiếp

Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân

Công ty Luật LVN cung cấp: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu CMND01 ban hành kèm theo  Thông tư  số 05/2014/TT-BCA ngày 22/01/2014   Ảnh chân dung 3cm x 4cm CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập … Đọc tiếp

Đơn đề nghị rút đơn khởi kiện

Đơn đề nghị rút đơn khởi kiện CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự Do – Hạnh Phúc ———o0o——— Hà Nội, ngày … tháng … năm 201… ĐƠN ĐỀ NGHỊ RÚT ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi : TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN …………………. Tôi là : ………………. Địa chỉ thường trú: …………………..Điện thoại: … Đọc tiếp

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu số 01/ĐK-GCN: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản) (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày … Đọc tiếp

Mẫu Đơn đề nghị thuê nhà ở công nhân

Phụ lục số 2a – Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở công nhân (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA … Đọc tiếp

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu số 02/ĐK-GCN: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) CỘNG HOÀ XÃ HỘI … Đọc tiếp

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng Đơn đề nghị cấp phép xây dựng: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ———-   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP … Đọc tiếp

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

PHỤ LỤC I Mẫu 1: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung) (Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do … Đọc tiếp

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Mẫu số 01a-M: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc quy định quản lý các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành công thương) Mẫu số 01a-M CỘNG HÒA … Đọc tiếp

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Mẫu số 01/XNT: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí … Đọc tiếp

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – … Đọc tiếp

Mẫu Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất

Mẫu số 03/ĐK-GCN: ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT … Đọc tiếp

Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sản xuất lúa

Mẫu số 1: ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ kinh phí sản xuất lúa (Ban hành kèm theo Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày … Đọc tiếp

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

Phụ lục 6 (mẫu 1) (Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________________   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình … Đọc tiếp

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

MẪU SỐ 4. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội MẪU SỐ 4. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh … Đọc tiếp

1900.0191