TRÌNH TỰ KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP

TRÌNH TỰ KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP. Việc làm, trả lương, điều kiện làm việc luôn là vấn đề người lao động quan tâm nhưng khi người sử dụng lao động không thực hiện đúng theo hợp đồng lao động đã ký kết … Đọc tiếp

Chậm trả lương đối với người lao động dưới góc độ lý luận

Chậm trả lương đối với người lao động dưới góc độ lý luận. Khi ký kết hợp động lao động về mặt nguyên tắc các bên phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trả lương đầy đủ, đúng thời hạn ghi trong hợp đồng lao … Đọc tiếp

Những cảnh báo liên quan đến giả mạo trong hoạt động công chứng

Những cảnh báo liên quan đến giả mạo trong hoạt động công chứng 1.Các hình thức giả mạo thường gặp trong hoạt động công chứng. Hiện nay việc giả mạo chủ thể và giả mạo giấy tờ trong hoạt động công chứng, không chỉ xảy ra ở các đô thị lớn mà theo phản ánh … Đọc tiếp

Mẫu Đơn đề nghị thuê nhà ở công nhân

Phụ lục số 2a – Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở công nhân (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA … Đọc tiếp

Mẫu Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Mẫu số 10: ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010) Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 Tên cơ sở xin phép…… CỘNG HÒA XÃ … Đọc tiếp

Hợp đồng lao động với kiểm soát viên doanh nghiệp

Hợp đồng lao động với kiểm soát viên doanh nghiệp được ký kết với cá nhân theo quy định của công ty và Luật doanh nghiệp, người này sẽ đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên của công ty hoặc liên danh. Mẫu Hợp đồng lao động với kiểm soát viên doanh nghiệp CỘNG HÒA … Đọc tiếp

Hợp đồng lao động cho nhân viên chuyên môn

Hợp đồng lao động cho nhân viên chuyên môn được sử dụng trong đơn vị nhằm thỏa thuận điều kiện về chế độ, công việc cho những lao động có trình độ chuyên môn cụ thể. Mẫu Hợp đồng lao động cho nhân viên chuyên môn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc … Đọc tiếp

Hợp đồng lao động theo công việc dưới 12 tháng

Hợp đồng lao động theo công việc dưới 12 tháng là những thỏa thuận lao động theo thời vụ hoặc khối lượng công việc cụ thể mà tại đây, thời hạn làm việc sẽ không vượt quá 12 tháng. Định nghĩa Hợp đồng lao động theo công việc dưới 12 tháng Hợp đồng lao động … Đọc tiếp

Hợp đồng lao động cho nhân viên phòng dự án

Hợp đồng lao động cho nhân viên phòng dự án là dạng hợp đồng lao động đặc thù phù hợp sử dụng cho nhân lực thuộc các phòng ban về dự án trong công ty. Mẫu Hợp đồng lao động cho nhân viên phòng dự án CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc … Đọc tiếp

Hợp đồng lao động cho chuyên viên quản lý

Hợp đồng lao động cho chuyên viên quản lý được thực hiện như thế nào, gồm điều khoản gì, xin mời các bạn tham khảo biểu mẫu của chúng tôi. Mẫu Hợp đồng lao động cho chuyên viên quản lý CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc … Đọc tiếp

Hợp đồng lao động cho trưởng bộ phận

Hợp đồng lao động cho trưởng bộ phận được ký kết dành riêng với những điều khoản đặc thì chỉ phù hợp cho các vị trí trưởng ca, trưởng đội, trường phòng,… Mẫu Hợp đồng lao động cho trưởng bộ phận CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – … Đọc tiếp

Hợp đồng lao động cho công nhân phổ thông

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Vậy hợp đồng lao động nên bao gồm những điều … Đọc tiếp

Mẫu Hợp đồng lao động 2019

Mẫu Hợp đồng lao động 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tên đơn vị:……. Số:……………….. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: Quốc tịch: Chức vụ: Đại diện cho (1): Điện thoại: Địa chỉ: Và một bên là Ông/Bà: Quốc tịch: … Đọc tiếp

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ 2019

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Đơn vị: CÔNG TY…………….. Số: …../HĐLĐ/2011 Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2011 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao … Đọc tiếp

Mẫu Phụ lục Hợp đồng lao động 2019

Mẫu Phụ lục Hợp đồng lao động CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ….. , ngày….. tháng….. năm …. Tên đơn vị:……. Số:……………….. PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:………………………. Quốc tịch:…………………. Chức vụ:………………………………………………………………………………………… Đại diện cho (1): …………………………………………. Điện … Đọc tiếp

Đơn xin không tái ký hợp đồng

Đơn xin không tái ký hợp đồng: là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp Hợp đồng của các bên đã đến thời hạn chấm dứt và 1 bên không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng thì gửi đến bên còn lại thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng. Cụ … Đọc tiếp

Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài

Mẫu Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI (Giữa người lao động và doanh nghiệp) Hợp đồng đi làm việc có thời hạn tại nước [TEN NUOC] Hôm nay, … Đọc tiếp

Mẫu Hợp đồng lao động ngắn hạn

Mẫu Hợp đồng lao động ngắn hạn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Số: …….. – HĐLĐ Chúng tôi: Một bên là: Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………… Sinh năm: ………………………. Quốc tịch: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………. Đại diện doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………. Một … Đọc tiếp

Nhận định về tính pháp lý của Hợp đồng lao động 6 tháng

Tính pháp lý của Hợp đồng lao động 6 tháng, các quy định xung quanh và những đặc trưng cụ thể. Cơ sở pháp lý: – Bộ luật lao động 2012; – Thông tư số 21/LĐTBXH-TT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 198/CP về HĐ lao động; Trả lời:           … Đọc tiếp

Nâng tuổi trẻ em lên 18, xã hội gánh nhiều hệ lụy

Dẫn chứng hàng loạt hệ lụy như tình trạng yêu nhau cũng phạm luật, trẻ xâm hại lẫn nhau, phải sửa đổi Bộ luật hình sự, Luật nghĩa vụ quân sự…, đại biểu đề nghị nên chuyển sự quan tâm đến trẻ dưới 4 tuổi. Thảo luận về Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo … Đọc tiếp

1900.0191