Đánh giá quyền yêu cầu ly hôn theo quy định của Luật HN&GĐ năm 2014

Đề tài: Đánh giá quyền yêu cầu ly hôn theo quy định của Luật HN&GĐ năm 2014. Gia đình là tế bào của xã hội. Hôn nhân và gia đình là nền tảng của xã hội, nơi nuôi dưỡng và giáo dục các thế hệ tương lai của đất nước, nơi gìn giữ và phát …

Đánh giá quyền yêu cầu ly hôn theo quy định của Luật HN&GĐ năm 2014 Read More »

Phân tích các điều kiện để một khoản chi phí của doanh nghiệp được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Đề tài: Phân tích các điều kiện để một khoản chi phí của doanh nghiệp được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và liên hệ thực tiễn. Thuế thu nhập doanh nghiệp xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển của thuế. Hiện nay ở các nước phát …

Phân tích các điều kiện để một khoản chi phí của doanh nghiệp được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Read More »

Bình luận điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 về tranh chấp lao động

Bình luận điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 về tranh chấp lao động. Thứ nhất, về khái niệm tranh chấp lao động. Ttheo quy định tại Điều 179 Bộ luật lao động 2019 thì “Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các …

Bình luận điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 về tranh chấp lao động Read More »

Những sai sót thường gặp của người tư vấn pháp luật bằng văn bản và đưa ra những giải pháp khắc phục

Đề tài: Nêu những sai sót thường gặp của người tư vấn pháp luật bằng văn bản và đưa ra những giải pháp khắc phục. Minh họa bằng các tình huống thực tiễn. Cùng với đà phát triển của nền kinh tế, ngày càng có nhiều khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp nhờ …

Những sai sót thường gặp của người tư vấn pháp luật bằng văn bản và đưa ra những giải pháp khắc phục Read More »

Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh Châu Âu (EVIPA) và đánh giả khả năng thực thi hiệp định tại Việt Nam

Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh Châu Âu (EVIPA) và đánh giả khả năng thực thi hiệp định tại Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập diễn ra ngày càng sâu rộng, xu thế tự do hóa thương mại được xem là một điều tất yếu trong quá trình phát triển của …

Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh Châu Âu (EVIPA) và đánh giả khả năng thực thi hiệp định tại Việt Nam Read More »

Thực trạng pháp luật Việt Nam về chống bán phá giá và giải pháp hoàn thiện

Đề tài: Thực trạng pháp luật Việt Nam về chống bán phá giá và giải pháp hoàn thiện. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập và tham gia vào các tổ chức kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu với mỗi quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế. Hiện nay, …

Thực trạng pháp luật Việt Nam về chống bán phá giá và giải pháp hoàn thiện Read More »

VKFTA – Tổng quan chung và Cơ hội Thách thức Giải pháp đối với Việt Nam

VKFTA – Tổng quan chung và Cơ hội – Thách thức – Giải pháp đối với Việt Nam. Hiện nay, đất nước Việt Nam đang trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của sản xuất, hoạt động thương mại thế giới thể hiện …

VKFTA – Tổng quan chung và Cơ hội Thách thức Giải pháp đối với Việt Nam Read More »

Mẫu Hợp đồng thuê vườn – Hợp đồng thuê đất trồng cây

Hợp đồng thuê vườn, hợp đồng thuê đất trồng cây lâu năm, thuê đất vườn để sử dụng, canh tác, cải tạo nhằm sinh ra lợi nhuận hoặc các mục đích hợp pháp khác. 1. Hợp đồng thuê đất trồng cây được dùng khi nào Hợp đồng thuê đất trồng cây được sử dụng trong …

Mẫu Hợp đồng thuê vườn – Hợp đồng thuê đất trồng cây Read More »

1900.0191