Biên bản tạm giữ đồ nghi vấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———- Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020 BIÊN BẢN TẠM GIỮ ĐỒ NGHI VẤN Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận    C, Hà Nội Chúng tôi gồm: Người lập biên … Đọc tiếp

Hợp đồng thuê lao động thời vụ bổ sung cho công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                  …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (V/v: Tuyển dụng lao động thời vụ) Số: …/HĐLĐ Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Bộ luật lao động 2012; Căn cứ nhu … Đọc tiếp

Hợp đồng cung cấp suất ăn cho trường học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                 …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG CUNG CẤP SUẤT ĂN Số: …/HĐDV Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Luật thương mại 2005; Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế … Đọc tiếp

Hợp đồng mua bán hàng hóa và phụ lục điều chỉnh số lượng

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–  …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Số: …/HĐMB Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Luật thương mại 2005; Căn cứ nhu … Đọc tiếp

Hợp đồng thuê người lao động nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (V/v: Thuê lao động là người nước ngoài) Số: …/HĐLĐ Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Bộ luật lao động 2012; Căn cứ … Đọc tiếp

Hợp đồng marketing online

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                  …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO (V/v: Cung ứng dịch vụ marketing online) Số: …/HĐDV Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;                   Căn cứ Luật thương mại năm 2005; … Đọc tiếp

Hợp đồng thuê xe công nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG THUÊ XE CÔNG NGHIỆP (V/v: Thuê xe tải ben chở đá) Số: …/HĐTX Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Luật thương mại năm 2005; Căn … Đọc tiếp

Công văn yêu cầu chuyển đổi công nghệ sản xuất

TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI PHỤ TÙNG Ô TÔ HÀ NỘI ———————— PHÒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH Số: …/CV-QLVH V/v: Yêu cầu chuyển đổi công nghệ sản xuất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-              …, ngày … tháng … năm … Đọc tiếp

Hợp đồng trang trí thiết kế cửa hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG TRANG TRÍ THIẾT KẾ CỬA HÀNG (V/v: Tư vấn thiết kế nội thất cửa hàng quần áo) Số: …/HĐDV Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ … Đọc tiếp

Hợp đồng khai thác đất đồi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                  …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN ĐẤT ĐỒI Số: …/HĐTK Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;                   Căn cứ Luật đât đai năm 2013; Căn cứ Luật thương mại năm 2005; … Đọc tiếp

Hợp đông lao động cho công nhân khu công nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (V/v: Thuê lao động làm việc trong KCN) Số: …/HĐLĐ Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Bộ luật lao động 2012; Căn cứ … Đọc tiếp

Hợp đồng lao động và phụ lục điều chỉnh lương

Mẫu Hợp đồng lao động CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                   …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Số: …/HĐLĐ – Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; – Căn cứ Bộ luật lao động 2012; – Căn cứ … Đọc tiếp

Hợp đồng đặt cọc và phụ lục đặt cọc mua bán căn hộ chung cư

Mẫu Hợp đồng đặt cọc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                  …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Luật Công chứng 2014; Căn cứ … Đọc tiếp

Đơn xin hỗ trợ kinh phí làm nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                   …, ngày … tháng … năm …  ĐƠN XIN HỖ TRỢ KINH PHÍ LÀM NHÀ Kính gửi: Chủ tịch UBND xã … – Căn cứ Luật Nhà ở 2014; – Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày … Đọc tiếp

Hợp đồng mua bán cây cảnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG MUA BÁN CÂY CẢNH Số: …/HĐMB Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Luật Thương mại 2005; Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế … Đọc tiếp

Đơn xin nghỉ cưới vợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                   …, ngày … tháng … năm …  ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG Kính gửi: – Ban giám đốc Công ty…                             – Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty… – Căn cứ Bộ luật lao động 2012; … Đọc tiếp

Công văn đề nghị thay đổi vị trí, phương thức giao nhận hàng hóa

CÔNG TY A Số: …/CV-HC V/v: Đề nghị thay đổi vị trí và phương thức giao nhận hàng hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————              …, ngày … tháng … năm …   Kính gửi: Công ty B Địa chỉ: Giấy chứng nhận … Đọc tiếp

Hợp đồng quản lý nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–              …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ Số: …/HĐQL Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Bộ luật lao động 2012; Căn cứ nhu cầu và khả năng thực … Đọc tiếp

Hợp đồng ủy quyền bảo hành sản phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN (V/v: Uỷ quyền bảo hành sản phẩm) Số: …/HĐUQBH Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng … Đọc tiếp

1900.0191