Hợp đồng đặt cọc và phụ lục đặt cọc mua bán căn hộ chung cư

Mẫu Hợp đồng đặt cọc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                  …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Luật Công chứng 2014; Căn cứ … Đọc tiếp

Đơn xin hỗ trợ kinh phí làm nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                   …, ngày … tháng … năm …  ĐƠN XIN HỖ TRỢ KINH PHÍ LÀM NHÀ Kính gửi: Chủ tịch UBND xã … – Căn cứ Luật Nhà ở 2014; – Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày … Đọc tiếp

Hợp đồng mua bán cây cảnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG MUA BÁN CÂY CẢNH Số: …/HĐMB Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Luật Thương mại 2005; Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế … Đọc tiếp

Đơn xin nghỉ cưới vợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                   …, ngày … tháng … năm …  ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG Kính gửi: – Ban giám đốc Công ty…                             – Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty… – Căn cứ Bộ luật lao động 2012; … Đọc tiếp

Công văn đề nghị thay đổi vị trí, phương thức giao nhận hàng hóa

CÔNG TY A Số: …/CV-HC V/v: Đề nghị thay đổi vị trí và phương thức giao nhận hàng hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————              …, ngày … tháng … năm …   Kính gửi: Công ty B Địa chỉ: Giấy chứng nhận … Đọc tiếp

Hợp đồng quản lý nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–              …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ Số: …/HĐQL Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Bộ luật lao động 2012; Căn cứ nhu cầu và khả năng thực … Đọc tiếp

Hợp đồng ủy quyền bảo hành sản phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN (V/v: Uỷ quyền bảo hành sản phẩm) Số: …/HĐUQBH Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng … Đọc tiếp

Đơn xin hỗ trợ kinh phí đào tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                   …, ngày … tháng … năm …  ĐƠN XIN HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO Kính gửi: Ông/Bà … – Chủ tịch UBND tỉnh A – Căn cứ Luật Việc làm 2013; – Căn cứ Nghị định … Đọc tiếp

Hợp đồng thiết kế xây dựng nội thất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT (V/v: Tư vấn thiết kế nội thất căn hộ chung cư) Số: …/HĐTK Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Luật xây … Đọc tiếp

Đơn xin hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–               …, ngày … tháng … năm …  ĐƠN XIN HỖ TRỢ KINH PHÍ CHỮA BỆNH NGHỀ NGHIỆP Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố – Căn cứ Luật an … Đọc tiếp

Đơn xin làm hồ sơ bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                   …, ngày … tháng … năm …  ĐƠN XIN LÀM HỒ SƠ BẢO HIỂM Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa – Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014; – Căn cứ nhu cầu … Đọc tiếp

Hợp đồng thuê công nghệ kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG THUÊ CÔNG NGHỆ (V/v: Chuyển giao Phần mềm … sử dụng trong quản lý bán hàng) Số: …/HĐTCN Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Luật … Đọc tiếp

Hợp đồng mua bán căn hộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ Số: …/HĐMB Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Luật Thương mại 2005; Căn cứ nhu cầu và khả năng … Đọc tiếp

Hợp đồng kinh doanh nhiên liệu đốt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ­­­Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2020 HỢP ĐỒNG KINH DOANH NHIÊN LIỆU ĐỐT Số: 24/2020/HĐKD Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP … Đọc tiếp

Hợp đồng quản lý nhà thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–              …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ NHÀ THUÊ Số: …/HĐQL Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên. Hôm nay, ngày … Đọc tiếp

Hợp đồng cung cấp lắp đặt bàn ghế học sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Hà Nội, Ngày…..tháng…..năm…… HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT BÀN GHẾ Căn cứ: Bộ luật dân sự số: 91/2015/QH13 được quốc hội ban hành ngày 24/11/2015 Căn cứ: nhu cầu và khả năng của các bên Hôm nay … Đọc tiếp

Đơn xin hỗ trợ kinh phí mổ tim

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                 …, ngày … tháng … năm …  ĐƠN XIN HỖ TRỢ KINH PHÍ MỔ TIM Kính gửi: – Quỹ Tấm lòng Việt        – Bệnh viện … Họ và tên bệnh nhân: Ngày sinh:                                                  Nơi sinh: Đang … Đọc tiếp

Hợp đồng mua bán điện thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———–                  …, ngày … tháng … năm … HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN THOẠI Số: …/HĐMB Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Luật thương mại 2005; Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế … Đọc tiếp

1900.0191