Hợp đồng cung cấp lắp đặt bàn ghế học sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày…..tháng…..năm……

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT BÀN GHẾ

  • Căn cứ: Bộ luật dân sự số: 91/2015/QH13 được quốc hội ban hành ngày 24/11/2015
  • Căn cứ: nhu cầu và khả năng của các bên

Hôm nay ngày….tháng….năm…..tại địa chỉ……., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty TNHH A

Địa chỉ trụ sở:………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:………………                  Số Fax (nếu có):…………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn A  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Bên B: Công ty TNHH B

Địa chỉ trụ sở:…………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:……………….                  Số Fax (nếu có):…………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn B  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:……………

Cùng bàn bạc và thống nhất những thoả thuận sau đây:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý cung cấp và lắp đặt bàn ghế cho bên B như sau:

STTTÊN HÀNGSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁ (VNĐ)THÀNH TIỀN (VNĐ)THỜI GIAN BẢO HÀNHGHI CHÚ
       
       
    Tổng số tiền  

Tổng số tiền:…………………

(bằng chữ:………………………)

Gía trị của hợp đồng đã bao gồm thuế VAT 10%

Điều 2. Chất lượng và yêu cầu vật liệu

– Giá sản phẩm theo Điều 1 đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt, không phát sinh chi phí khác.

-Hàng hóa được cấp phải đảm bảo theo kích thước, mẫu mã, chất liệu gỗ giống như thỏa thuận giữa hai bên ghi trong hợp đồng.

Điều 3. Thời gian và địa điểm giao hàng

3.1 Thời gian giao hàng: Bên A sẽ cung cấp bàn ghế như đã được đề cập trong hợp đồng cho bên B vào lúc…giờ,ngày…..tháng……năm…..

-Nếu xảy ra trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, bão lũ, xe bị công an kiểm tra trên đường vận chuyển hay trong hoàn cảnh không lường trước được vào lúc bên A đi giao hàng cho B thì A phải tiến hành thông báo ngay lập tức cho Bên B.

-Trong trường hợp bên A tiến hành giao hàng hóa sớm hơn so với thỏa thuận thì bên B có quyền nhận hoặc từ chối.

3.2 Địa điểm giao hàng: Hàng hóa sẽ được vận chuyển đến địa điểm: …..đường…… phường ……..quận…..TP HN

Nếu có sự thay đổi về nơi nhận hàng Bên B phải thông báo cho Bên A trong một khoảng thời gian hợp lý

3.3 Thời gian lắp đặt: từ ngày……tháng…năm…… đến ngày…..tháng……năm….

Điều 4. Bảo hành

4.1 Thời gian bảo hành: từ ngày……tháng…năm…… đến ngày…..tháng……năm….

4.2 Địa điểm bảo hành: cơ sở…. của công ty tnhh A tại …..đường…… phường …….. quận…..TP HN

4.3 Điều kiện bảo hành:

            – Bên A bảo hành sản phẩm 1 đổi 1 trong 1 tháng đối với các lỗi từ nhà sản xuất

            – Bên A bảo hành bàn ghế trong vòng 1 năm đối với các lỗi mất ốc, tuột ốc ( kể cả do lỗi do sử dụng)

            – Bên A từ chối bảo hành các lỗi hư hỏng nặng do lỗi của người sử dụng.

Điều 5. Thanh toán và cách thức thanh toán

5.1 Tổng giá trị hợp đồng là: ………….(VND) ( Bằng chữ:……………..)

( Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT)

5.2 Bên B thanh toán cho bên A như sau:

Bên B thanh toán cho bên A làm 2 đợt:

+Đợt 1 thanh toán 50% sau khi bên A bàn giao đủ bàn ghế cho bên B

            +Đợt 2 thanh toán số tiền còn lại sau khi bên A lắp đặt bàn ghế và gửi hoá đơn giá trị gia tăng cho bên B.

5.3 Cách thức thanh toán

            Bên B thanh toán bằng cách chuyển khoản cho bên A theo tài khoản hưởng thụ sau:

            -Chủ tài khoản: Nguyễn Văn A

            -Tài khoản số: 142134794787 tại ngân hàng Vietcombank

            -Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội

Điều 6: Trách nhiệm của các bên

6.1 Trách nhiệm của bên A

a) Cung cấp hàng hóa, chứng từ như trong đơn đặt hàng cho bên B đúng và đủ cả về số lượng và chất lượng.

b) Cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ cho bên mua.

c) Giao hàng đúng địa điểm đã thỏa thuận.

d) Yêu cầu bên B thanh toán đầy đủ số tiền trong hợp đồng.

e) Thực hiện công việc lắp đặt nội thất,

f) Đảm bảo về bảo hành các sản phẩm cung cấp.

6.2 Trách nhiệm của bên B

a) Bố trí người nhận hàng kịp thời, đúng thời gian, địa điểm, tạo điều kiện cho bên B giao hàng.

b) Cam kết thanh toán đầy đủ cho bên A như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

c) Thu dọn mặt bằng để cho bên A thực hiện công việc lắp đặt các thiết bị.

Điều 7: Điều khoản Phạt

– Nếu bên A đơn phương hủy bỏ hợp đồng sẽ phải chịu hoàn toàn mọi phí tổn đã gây ra cho bên B.

-Nếu một bên đơn phương không thực hiện một trong những điều khoản đã ghi trong hợp đồng này thì phải bồi thường thiệt hại (nếu có) cho bên còn lại.

Điều 8: Sự kiện bất khả kháng

-Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải: Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp hay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra. Tiến hành thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 02 ngày sau khi sảy ra sự kiện bất khả kháng.

-Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được điều chỉnh lại. Hai bên bàn bạc và thống nhất các điều khoản do sự hiện bất khả kháng (kinh phí phát sinh do thời gian hợp đồng kéo dài hai bên sẽ bàn bạc lại).

Điều 9: Thủ tục giải quyết tranh chấp

– Hai bên cam kết thực hiện đúng theo những điều khoản đã ghi trong hợp đồng

-Hai bên chủ động thông báo cho nhau về tiến độ thực hiện hợp đồng.

– Trong trường hợp các nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất về khiếu nại đến tòa án kinh tế giải quyết,

-Chi phí về kiểm tra, giám định về lệ phí toà án do bên có lỗi chịu.

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng có hiệu lực từ ngày:……………………. Đến ngày:…………………

– Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

Bên ABên B
1900.0191