Đơn đề nghị trả sổ bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ SỔ BẢO HIỂM

Kính gửi:

  • Căn cứ luật lao động 2019
  • Căn cứ luật bảo hiểm xã hội 2014

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính :Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Tôi làm việc tại Công ty A từ năm 1978 và chấm dứt hợp đồng lao động với công ty vào ngày 1/11/2019 lý do hết hợp đồng lao động . Trong quá trình làm việc tại công ty tôi có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ nhưng đến nay vẫn không được công ty trao trả sổ bảo hiểm.

Căn cứ vảo khoản 3 điều 48 luật lao động :

 Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

 Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả

Vì vậy  công ty phải có trách trao trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho tôi sau khi chấm dứt hợp đồng .

Căn cứ vào khoản 2 điều 18 luật bảo hiểm xã hội:

– Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.

 Tôi có quyền được quản lý sổ bảo hiểm của bản thân .

Từ những căn cứ trên, tôi thấy việc công ty giữ lại sổ bảo hiểm của tôi sau khi đã chấm dứt hợp đồng  là sai , bởi vậy tôi đề nghị công ty A :

  • Thực hiện  trao trả lại sổ bảo hiểm cho tôi là Nguyễn Văn A trong thời gian sớm nhất.

 Tôi xin chân thành cảm ơn.

Kèm theo đơn này là

  • Quyết định chấm dứt HĐLD tại công ty A

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191