Đơn xin rút chứng chỉ hành nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020

ĐƠN XIN RÚT CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

Kính gửi: Công ty TNHH K

Căn cứ vào luật dược số 34/2005/QH11

Căn cứ bộ luật lao động 2019

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Tôi đang làm việc cho công ty TNHH K

Làm việc theo hợp đồng lao động số :      1234                    ( ký kết ngày 15 tháng 1 năm 2019)

Số sổ bảo hiểm : 123  Chức vụ : Nhân viên bán thuốc

Chứng chỉ hành nghề dược số :ab12 do đại học dược Hà Nội cấp ngày 6 tháng 6 năm 2017 theo đúng khoản 1điều 13 luật dược số 34/2005/QH11

Căn cứ vào khoản 1 điều 17 bộ luật dân sự 2019

17.1 Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao độngGiữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động

Nay sau khi hết hợp đồng lao động với công ty tôi hoàn toàn được rút chứng chỉ hành nghề dược của tôi mà tôi đã nộp cho quý công ty sau khi ký kết hợp đồng làm việc với công ty

Từ những căn cứ trên tôi xin Công ty TNHH K thực hiện :

  • Trao trả cho tôi chứng chỉ hành nghề dược của tôi là Nguyễn Văn A theo đúng quy định của pháp luật

Kèm theo đơn này là

  • Hợp đồng lao động số 1234

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191