Đơn xin bảo lãnh nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020

ĐƠN XIN BẢO LÃNH NHẬP KHẨU

Kính gửi: Công an phường B

Căn cứ vào luật cư trú

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Hộ khẩu thường trú  : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Tôi viết đơn này cho cho cháu Nguyễn Văn B  được nhập khẩu vào địa chỉ thường trú nơi tôi đang sinh sống

Nguyễn Văn B                    sinh ngày 4/4/1994          giới tính : Nam

CMND số :987654321              ngày cấp  4/4/2011       Nơi cấp : Công an TP Hải Phòng

Căn cứ vào khoản 1 điều 9 luật cư trú:

9.1 Quyền của công dân về cư trú lựa chọn, quyết định nơi thường trú, tạm trú của mình phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cháu B là công dân Việt Nam nên có quyền lựa chọn nơi thường trú của mình

Căn cứ vào khoản 2 điều 20 luật cư trú :

20.2 Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

e) Ông, bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;

tôi hoàn toàn đủ điều kiện để xin bảo lãnh nhập khẩu cho cháu Nguyễn Văn B

Từ những căn cứ trên tôi xin Công an phường B thực hiện:

  • Cho Nguyễn Văn B được quyền nhập khẩu vào Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật

Tôi xin cam kết những điều trên là sự thật

Kèm theo đơn này là :

  • Hộ khẩu thường trụ của Nguyễn Văn A
  • CMND của Nguyễn Văn A
  • CMND của Nguyễn Văn B
  • Giấy khai báo tạm vắng của Nguyễn Văn B

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191