Đơn xin học hè

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2020

ĐƠN XIN HỌC HÈ

Kính gửi: Bà Lê Thị C hiệu trưởng trường tiểu học A

     Căn cứ  :

  • Luật giáo dục năm 2019
  • Luật trẻ em 2016

Tên tôi là : Nguyễn Văn A                ngày sinh: 3/5/1996                Giới tính: Nam

CMND số : 123456789                     ngày cấp:  20/4/2014              Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 , phường A, quận B, thành phố Hà Nội

Nơi cư trú hiện tại    : Số 1 , phường A, quận B, thành phố Hà Nội

Thông tin liên lạc  :  SDT 0388280913

Phụ huynh của cháu : Nguyễn Văn B       Học sinh lớp : 4A trường tiểu học A  

Sau khi nhận thông báo tổ chức lớp học hè của nhà trường bắt đầu từ thời gian ngày 1 tháng 5 năm 2020. Tôi là phụ huynh của cháu Nguyễn Văn B, muốn được cho cháu Nguyễn Văn B tham gia lớp học này để nắm vững kiến thực trong học kỳ cũ vừa qua

Căn cứ vào khoản 2 Điều 16 luật trẻ em năm 2016

– Trẻ em được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh.

Tôi nhận thấy con trai tôi là cháu Nguyên Văn B hoàn toàn đủ điều kiên để tham gia lớp học hè mà nhà trường mở ra

Căn cứ vào điểm  khoản 1 và 3 điều 83 luật giáo dục năm 2019

  • 83.1  Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân
  • 84.3 Được học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật.    

Con trai tôi có đủ quyền hạn để tham gia vào lớp học hè mà nhà trường tổ chức ,và nhà trường phải có trách nhiệm cho cháu Nguyễn Văn B tham gia lớp học hè

Từ những căn cứ trên tôi xin Bà Lê Thị C hiệu trưởng trường tiểu học A:

  • Cho phép cháu Nguyễn Văn B tham gia lớp học hè mà nhà trường tổ chức trong thời gian tới

Tôi xin chân thành cảm ơn

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191