Công văn cảm ơn ủng hộ

Công văn cảm ơn ủng hộ được sử dụng đối với những cá nhân, tổ chức đã góp công sức, vật chất, tài sản vào một chương trình, sự kiện, công trình có ý nghĩa từ thiện, thiện nguyện hoặc các hoạt động khác của đơn vị. Công ty Luật LVN – Luật sư Tư … Đọc tiếp

Công bố chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ năm 2014 (Ministerial Efficiency Index – MEI 2014)

Ngày 22/6/2014, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ Công bố Chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ năm 2014 (MEI 2014). Công bố chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi … Đọc tiếp

Tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Việt Nam

Kinh doanh Bất động sản là một hoạt động đang diễn ra rất sôi động trên thị trường. Mặc dù đòi hỏi một nguồn vốn lớn nhưng nó có sức thu hút rất mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư. Hoạt động này mang lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Tranh chấp về bất động sản là một trong những tranh chấp điển hình hiện nay trong đời sống xã hội bởi giá trị giao dịch lớn, thủ tục pháp lý phức tạp, nguy cơ tranh chấp cao. Tranh chấp trong kinh doanh bất động sản và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bất động sản đã và đang là vấn đề bức xúc của đời sống. Giải quyết các tranh chấp một cách triệt để và kịp thời là yêu cầu và cũng là mục tiêu quan trọng của các cấp chính quyền và Tòa án nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Một số vướng mắc về nghiệp vụ thi hành án dân sự

Một số vướng mắc về nghiệp vụ thi hành án dân sự Việc triển khai và thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã góp phần làm cho công tác thi hành án dân sự có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, một số chi cục thi … Đọc tiếp

Một vài vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện đối với hướng dẫn trả hồ sơ điều tra bổ sung

Một vài vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện đối với hướng dẫn trả hồ sơ điều tra bổ sung Để giúp các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng thống nhất quy định về trả hồ sơ điều tra bổ sung[1] được quy định tại các Điều 168, Điều 179 và 199 Bộ … Đọc tiếp

Áp dụng pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp thương mại tại toà án và kiến nghị

Áp dụng pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp thương mại tại toà án và kiến nghị Việc áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực thương mại được thông qua nhiều hoạt động khác nhau như: Xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép … Đọc tiếp

Áp dụng biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

Áp dụng biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Khi giải quyết vụ án hình sự, ngoài việc định tội danh, quyết định hình phạt (gồm hình phạt chính, hình phạt bổ sung), một trong những vấn đề cũng vô cùng quan trọng … Đọc tiếp

Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật Việt Nam

Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật Việt Nam. Trong thời đại hiện nay, nhãn hiệu nổi tiếng (well-known trademark) (NHNT) được coi là một loại tài sản vô hình có giá trị to lớn của các chủ thể kinh doanh. Ở Việt Nam hiện nay đã có quy định của … Đọc tiếp

Công văn gia hạn hợp đồng thi công

Công văn gia hạn hợp đồng thi công được sử dụng khi công việc thi công không thể hoàn thành đúng thời hạn và cần có thêm thời gian để thực hiện công việc. CÔNG TY TNHH A BAN GIÁM ĐỐC Số: 07/CV-BGĐ V/v gia hạn hợp đồng thi công CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ … Đọc tiếp

Công văn đính chính số liệu

Công văn đính chính số liệu là văn bản được lập ra để đính chính những thông tin, số liệu bị sai sót nhằm đảm bảo sự chính xác của thông tin, quyền và nghĩa vụ liên quan. CÔNG TY TNHH A BAN GIÁM ĐỐC Số: V/v đính chính số liệu CỘNG HÒA XÃ HỘI … Đọc tiếp

Công văn đề nghị hợp tác

Công văn đề nghị hợp tác là văn bản được lập ra để đề nghị về việc hợp tác thực hiện công việc nào đó. Công văn nêu rõ nội dung đề nghị, công việc cần hợp tác thực hiện. CÔNG TY TNHH A BAN GIÁM ĐỐC Số: V/v đề nghị hợp tác CỘNG HÒA … Đọc tiếp

Công văn đề nghị phối hợp làm việc

Công văn đề nghị phối hợp làm việc là văn bản được lập ra để đề nghị về việc phối hợp thực hiện công việc. Công văn nêu rõ nội dung đề nghị, công việc cần phối hợp thực hiện. CÔNG TY TNHH A BAN GIÁM ĐỐC Số: V/v đề nghị phối hợp làm việc … Đọc tiếp

Công văn đề nghị thanh toán hợp đồng xây dựng

Công văn đề nghị thanh toán hợp đồng xây dựng là văn bản do cơ quan, tổ chức,… gửi đến chủ thể có liên quan đề nghị về việc thanh toán hợp đồng xây dựng theo nội dung mà các bên đã xác lập trước đó khi một bên đã hoàn thành nghĩa vụ. Luật … Đọc tiếp

Công văn đề nghị ký hợp đồng kinh tế

Công văn đề nghị ký hợp đồng kinh tế: là biểu mẫu văn bản được 1 bên trong hợp đồng lập ra và gửi tới lãnh đạo của bên này về việc ký kết hợp đồng kinh tế với bên đó. Mẫu Công văn đề nghị ký hợp đồng kinh tế CÔNG TY …Số …/… … Đọc tiếp

Công văn đề nghị ký phụ lục hợp đồng

Công văn đề nghị ký phụ lục hợp đồng: là biểu mẫu văn bản được 1 bên trong hợp đồng lập ra và gửi tới bên còn lại trong hợp đồng về việc ký phụ lục hợp đồng Mẫu Công văn đề nghị ký phụ lục hợp đồng CÔNG TY …Số …/… Cộng hòa xã … Đọc tiếp

Công văn chấp thuận gia hạn hợp đồng

Công văn chấp thuận gia hạn hợp đồng: là biểu mẫu văn bản của 1 bên sau khi nhận được văn bản đề nghị gia hạn hợp đồng của bên còn lại về việc gia hạn hợp đồng. Nếu chấp thuận sẽ gửi văn bản đồng ý về việc gia hạn hợp đồng. Mẫu Công … Đọc tiếp

Công văn rà soát quy hoạch cán bộ

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Công văn rà soát quy hoạch cán bộ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG … ————– Số: …/… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày … tháng … năm ….. … Đọc tiếp

Công văn đôn đốc, nhắc nhở

CÔNG TY TNHH A BAN GIÁM ĐỐC Số: 07/CV-BGĐ V/v đôn đốc, nhắc nhở việcthực hiện mặc đồng phục đối với toàn bộ nhân viên trong công ty CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020 Kính gửi: … Đọc tiếp

Công văn giải trình với khách hàng

CÔNG TY TNHH A PHÒNG KINH DOANH Số: 07/CV-PKD V/v giải trình với khách hàng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020 Công văn giải trình với khách hàng được sử dụng khi nhận được yêu cầu, … Đọc tiếp

Công văn đề nghị sửa chữa nhà, căn hộ

Xu hướng chọn mua nhà chung cư để ở đã trở thành lựa chọn được hàng nghìn gia đình trẻ lựa chọn. Sử dụng thời gian dài chắc chắn căn hộ sẽ bị xuống cấp, việc cải tạo sửa chữa nhà chung cư là rất cần thiết để đảm bảo sự an toàn, khắc phục lại vẻ … Đọc tiếp

1900.0191