Trang chủ - Tìm hiểu pháp luật

Tìm hiểu pháp luật

Tìm hiểu pháp luật trực tuyến, các tình huống pháp luật và giải đáp, hỏi đáp về các vấn đề vướng mắc, câu chuyện pháp luật mới nhất, trả lời của Luật sư chuyên ngành.

Những biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự trên thực tế

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Những biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự trên thực tế? Tôi có cho 1 người vay số tiền là hơn 100 triệu đồng, nhưng giờ người này lấy lý do không có tiền để không trả tôi, tôi đã đòi nhiều lần nhưng không được dù …

Những biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự trên thực tế Read More »

Vi phạm quy định khác trong hoạt động thể dục, thể thao

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Vi phạm quy định khác trong hoạt động thể dục, thể thao Luật sư Tư vấn Luật xử lý vi phạm hành chính – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, …

Vi phạm quy định khác trong hoạt động thể dục, thể thao Read More »

Vi phạm quy định về điều kiện cơ sở vật chất và vùng hoạt động của hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Vi phạm quy định về điều kiện cơ sở vật chất và vùng hoạt động của hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao Luật sư Tư vấn Luật xử lý vi phạm hành chính – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp …

Vi phạm quy định về điều kiện cơ sở vật chất và vùng hoạt động của hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao Read More »

Vi phạm quy định về thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Vi phạm quy định về thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành Luật sư Tư vấn Luật xử lý vi phạm hành chính – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện …

Vi phạm quy định về thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành Read More »

Vi phạm quy định về trang thiết bị, phương tiện đối với từng môn thể thao trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Vi phạm quy định về trang thiết bị, phương tiện đối với từng môn thể thao trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao Luật sư Tư vấn Luật xử lý vi phạm hành chính – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung …

Vi phạm quy định về trang thiết bị, phương tiện đối với từng môn thể thao trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao Read More »

Vi phạm quy định về công tác y tế trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Vi phạm quy định về công tác y tế trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao Luật sư Tư vấn Luật xử lý vi phạm hành chính – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy …

Vi phạm quy định về công tác y tế trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao Read More »

Nộp đơn tố cáo có cần ghi địa chỉ người bị tố cáo

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Nộp đơn tố cáo có cần ghi địa chỉ người bị tố cáo? Xin chào các luật sư, em muốn hỏi là em muốn nộp đơn tố cáo 1 người nhưng em không biết cụ thể địa chỉ người đó theo hộ khẩu thì ở đâu, chỉ biết người …

Nộp đơn tố cáo có cần ghi địa chỉ người bị tố cáo Read More »

Vi phạm quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thể dục, thể thao

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Vi phạm quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thể dục, thể thao Luật sư Tư vấn Luật xử lý vi phạm hành chính – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp …

Vi phạm quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thể dục, thể thao Read More »

Vi phạm quy định về huấn luyện viên, nhân viên chuyên môn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Vi phạm quy định về huấn luyện viên, nhân viên chuyên môn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao Luật sư Tư vấn Luật xử lý vi phạm hành chính – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ …

Vi phạm quy định về huấn luyện viên, nhân viên chuyên môn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao Read More »

Vi phạm quy định về công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Vi phạm quy định về công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao Luật sư Tư vấn Luật xử lý vi phạm hành chính – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào …

Vi phạm quy định về công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao Read More »

Vi phạm quy định về phong đẳng cấp vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thành tích cao

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Vi phạm quy định về phong đẳng cấp vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thành tích cao Luật sư Tư vấn Luật xử lý vi phạm hành chính – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các …

Vi phạm quy định về phong đẳng cấp vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thành tích cao Read More »

Vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao trong thời gian tập luyện, thi đấu thể thao

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao trong thời gian tập luyện, thi đấu thể thao Luật sư Tư vấn Luật xử lý vi phạm hành chính – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp …

Vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao trong thời gian tập luyện, thi đấu thể thao Read More »

Vi phạm quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Vi phạm quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài Luật sư Tư vấn Luật xử lý vi phạm hành chính – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam …

Vi phạm quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài Read More »

Vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ của trọng tài thể thao thành tích cao

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ của trọng tài thể thao thành tích cao Luật sư Tư vấn Luật xử lý vi phạm hành chính – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp …

Vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ của trọng tài thể thao thành tích cao Read More »

Vi phạm quy định về sử dụng chất kích thích trong tập luyện và thi đấu thể thao

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Vi phạm quy định về sử dụng chất kích thích trong tập luyện và thi đấu thể thao Luật sư Tư vấn Luật xử lý vi phạm hành chính – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của …

Vi phạm quy định về sử dụng chất kích thích trong tập luyện và thi đấu thể thao Read More »

Vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ của huấn luyện viên thể thao thành tích cao trong thời gian tập luyện, thi đấu thể thao

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ của huấn luyện viên thể thao thành tích cao trong thời gian tập luyện, thi đấu thể thao Luật sư Tư vấn Luật xử lý vi phạm hành chính – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung …

Vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ của huấn luyện viên thể thao thành tích cao trong thời gian tập luyện, thi đấu thể thao Read More »

1900.0191