Khách đi taxi không trả tiền thì xử lý thế nào?

Khách đi taxi không trả tiền thì xử lý như thế nào? Mình nên xử lý thế nào để lấy tiền khi khách hàng không trả tiền đi taxi, họ cứ đi xong tới lúc yêu cầu thanh toán để xuống xe thì lại bảo không có tiền, giữ họ lại thì vi phạm pháp … Đọc tiếp

1900.0191