Đơn xin chuyển trường mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG MẦM NON

Kính gửi: –  Cô Nguyễn Thị B hiệu trưởng trường mầm non hoa sen

  • Luật giáo dục năm 2019
  • Căn cứ vào : Quyết định ban hành điều lệ trường mầm non ( quyết định số14/2008/QĐ-BGDĐT)
  • Luât trẻ em 2016

Tên tôi là : Nguyễn Văn A                ngày sinh: 3/5/1996                Giới tính: Nam

CMND số : 123456789                     ngày cấp:  20/4/2014              Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 , phường A, quận B, thành phố Hà Nội

Nơi cư trú hiện tại    : Số 1 , phường A, quận B, thành phố Hà Nội

Thông tin liên lạc  :  SDT 0388280913

Phụ huynh của cháu : Nguyễn Văn B       Học sinh lớp : MNA              Năm học 2020 -2022

Trong quá trình học tập tại trường mầm non hoa sen cháu Nguyễn Văn B tức con trai tôi bị giáo viên đối xử không công bằng so với các bạn trong lớp . Điển hình là vào thứ 2 ngày 13 tháng 1 năm 2020 tôi đã chứng kiến hành động của cô giáo chủ nhiệm cháu có hành động cách ly cháu đối với các bạn trong lớp

Căn cứ vào mục d khoản 1 điều 40 quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT

40.1 Các hành vi giáo viên không được làm:

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp;

b) Xuyên tạc nội dung giáo dục;

c) Bỏ giờ; Bỏ buổi dạy; Tuỳ tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục;

d) Đối xử không công bằng đối với trẻ em;

e) Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền;

f) Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; Làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Chúng tôi thấy nhà trường đã vi phạm quy chế trường mầm non , cô giáo của cháu đã có hành động đối xử không công bằng với cháu Nguyễn Văn B. Bởi vậy chúng tôi nhận thấy nhà trường chưa có trách nhiệm quản lý giáo viên theo quyết định số14/2008/QĐ-BGDĐT

Căn cứ vào khoản 2 Điều 16 luật trẻ em

  • 16.2 Trẻ em được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh.

Chúng tôi nhận thấy trong môi trường của trường mầm non hoa sen cháu không được phát huy quyền bình đẳng của trẻ em bởi vậy tôi có quyền chuyển cháu đến với một môi trường phù hợp hơn

Từ căn cứ trên chúng tôi xin Cô Nguyễn Thị B hiệu trưởng trường mầm non hoa sen :

  • Tạo điều kiện chuyển trường cho cháu Nguyễn Văn B tới một trường phù hợp hơn để cháu có thể học tập và rèn luyên một cách bình đẳng với các bạn.

Tôi xin chân thành cảm ơn

Kèm theo đơn này là :

  • Hình ảnh tại lớp học  ngày 13 tháng 1 năm 2020

Người viết đơn

Thắng

Thái Bá Thắng

1900.0191