Đơn xin học bù

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020

ĐƠN XIN HỌC BÙ

Kính gửi:   Thầy Nguyễn Văn A trưởng phòng quản lý  đào tạo trường đại học Nội Vụ

  • Căn cứ vào luật giáo dục 2019
  •  Căn cứ nội quy trường Đại học Nội Vụ

Tên tôi là : Nguyễn Văn A                        ngày sinh: 3/5/1996                Giới tính: Nam

CMND số : 123456789                             ngày cấp:  20/4/2014              Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội

Mã sinh viên           : LHOA1234567                  Ngành : Luật

Hộ khẩu thường trú : 138A phố Núi Trúc , phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Nơi cư trú hiện tại    : 138A phố Núi Trúc , phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Thông tin liên           :  SDT 0388280913

Trong quá trình học tập môn luật hình sự của cô Nguyễn Thị A vào thời gian từ ngày 2 tháng 10 năm 2019 đến ngày 27 tháng 10 năm 2019 do ảnh hưởng của tai nạn giao thông nên tôi không thể tham dự đủ số buổi học trên lớp .

Căn cứ vào chức năng , nhiệm vụ của phòng quản lý đào tạo

Căn cứ vào khoản 3 điều 80 luật giáo dục năm 2019

– Người học là người đang học tập tại cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

1. Trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non;

2. Học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, lớp đào tạo nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường dự bị đại học;

3. Sinh viên của trường cao đẳng, trường đại học;

4. Học viên của cơ sở đào tạo thạc sĩ;

5. Nghiên cứu sinh của cơ sở đào tạo tiến sĩ;

6. Học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên.

 khẳng định tôi đang là người theo học tại cơ sở giáo dục hệ thống quốc dân cụ thể tôi đang là sinh viên trường Đại học Nội Vụ

Căn cứ vào khoản 3 điều 83 luật giáo dục năm 2019

  • Quyền của người học được học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật

Người học được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục, theo quy định . Bởi vậy, tôi cho rằng tôi có quyền được tạo điều kiện học bù vào thời gian tôi không có mặt tại lớp.

Từ những căn cứ trên tôi xin phòng quản lý đào tạo:

  • Thực hiện sắp xếp lớp để tôi hoàn thành môn học trong thời gian sớm nhất

Tôi xin chân thành cảm ơn

Kèm theo đơn này là

  • Giấy khám bệnh tại bệnh viện VĐ

Người viết đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191