Đơn xin được bảo lãnh cai nghiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020

ĐƠN XIN ĐƯỢC BẢO LÃNH CAI NGHIỆN

Kính gửi: Trung tâm cai nghiện thành phố Hà Nội

Căn cứ vào Nghị định 136/2016/NĐ-CP

Căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP 

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Là phụ huynh của cháu : Nguyễn Văn B    sinh ngày : 4/4/2005         giới tính : Nam

Đang là học sinh trường THPT A

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Vào ngày 10 tháng 1 năm 2020 tại phường B quận C , Thành phố Hà Nội, con trai tôi tức cháu Nguyễn Văn B đã bị công an thành quận C bắt giữ vì đang có hành vi sử dụng ma túy. Hiện nay cháu đang được chuyển tới trung tâm cai nghiện của thành phố Hà Nội.

Căn cứ vào khoản 1 điều 96 luật xử phạm hành chính

  • Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

Bởi cháu chưa đủ 18 tuổi nên việc đưa cháu vào trại cai nghiện thành phố Hà Nội là sai

Căn cứ vào điều 3 Nghị định 136/2016/NĐ-CP

  • Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

2. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.

3. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

Vì cháu chưa đủ những điều kiện trên nên không thể đưa cháu vào cơ sở cai nghiện .

Căn cứ vào khoản 1 điều 3 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP 

  • Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng áp dụng đối với người nghiện ma túy từ đủ mười hai tuổi trở lên

Cháu đã đủ tuổi để cai nghiện ma túy tại gia đình

Căn cứ vào khoản 1 điều 9 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP 

  • Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên có trách nhiệm đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Tôi hoàn toàn đủ điều kiện và đã nộp đơn cai nghiện tại gia đình cho cháu Nguyễn Văn B tại Ủy ban nhân dân phường

Từ những căn cứ trên tôi xin trung tâm cai nghiện thực hiện:

  • Cho tôi bảo lãnh cho cháu Nguyễn Văn A để cháu có thể cai nghiện tại gia đình sớm tái hòa nhập với cộng đồng sớm nhất có thể

Tôi xin cam tất cả nội dung trong đơn là sự thật

Kèm theo đơn này là

  • Đơn xác nhận đồng ý cái nghiện tại nhà của Phường A , quận B, thành phố Hà Nội
  • Sơ yếu lý lịch cháu Nguyễn Văn B
  • Sơ yêu lý lịch của người làm đơn Nguyễn Văn A

Người làm đơn

Thắng

Thái Bá Thắng

1900.0191