Đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020

ĐƠN XIN HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Văn phòng bảo hiểm thành phố  Hà Nội

  • Căn cứ luật việc làm 2013
  • Căn cứ 595/QĐ-BHXH

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính :Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Tôi làm việc cho công ty A từ ngày 14 tháng 5 năm 2005.Tôi đóng  Hiện nay, tôi đã chấm dứt HĐLĐ/HĐLV với công ty TNHH A. Tôi đã thực hiện việc đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1 tháng 1 năm 2018

Số sổ BHXH: 12345

Địa chỉ tổng ty TNHH A : số 20 phố A, phường B, phường C.

Căn cứ vào khoản 1,2 điều 49 luật việc làm 2013

– Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

Tôi thấy mình hoàn toàn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ vào khoản 1 điều 13 quyết định số 595-QD-BHXH

1. Người lao động

1.1. Người lao động tham gia BHTN khi làm việc theo HĐLĐ hoặc HĐLV như sau:

a) HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn;

b) HĐLĐ hoặc HĐLV xác định thời hạn;

c) HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Tôi thấy mình là đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Từ những căn cứ trên tôi xin văn phòng bảo hiểm thành phố Hà Nội:

  • Tạo điều kiện cho tôi được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tôi xin trân thành cảm ơn

Kèm theo đơn này là

  • Quyết định chấm dứt HĐLD tại công ty A
  • Sổ bảo hiểm xã hội

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191