Di chúc có hiệu lực trong bao lâu

Di chúc có hiệu lực trong bao lâu? Di chúc miệng, di chúc văn bản, di chúc công chứng hiệu lực như thế nào?

Gia đình tôi có lưu một di chúc của mẹ chúng tôi từ năm 1996, mảnh đất của mẹ để lại chúng tôi quyết định không chia mà sử dụng chung là nhà thờ họ và chỗ để con cháu sau này có chỗ tập trung nên không cần chia theo di chúc, tuy nhiên chúng tôi đều thống nhất là tôn trọng ý kiến của mẹ và nếu có chia sẽ chia theo di chúc không ai có ý kiến gì khác, để đề phòng sau này con cháu chúng tôi phát sinh mâu thuẫn tôi muốn hỏi là di chúc của mẹ tôi có giá trị vĩnh viễn không hay là giới hạn, nếu có giới hạn thì là bao nhiêu năm và sau đó thì chúng tôi phải xử lý thế nào?


Di chúc có hiệu lực trong bao lâu?
Di chúc có hiệu lực trong bao lâu?

Luật sư Tư vấn Di chúc có hiệu lực trong bao lâu – Gọi 1900.0191

1./ Thời điểm xảy ra tình huống pháp lý

Ngày 16 tháng 12 năm 2017

2./ Cơ sở văn bản Pháp Luật áp dụng

Bộ luật Dân sự 2015

3./ Luật sư trả lời

   Bộ luật Dân sự 2015 hiện hành không có quy định cụ thể về thời hiệu có hiệu lực của di chúc. Tuy nhiên,  Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thời hiệu thừa kế như sau:

Điều 623. Thời hiệu thừa kế

1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.”

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Sau khi hết thời hạn nêu trên thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Do vậy, trong trường hợp thừa kế theo di chúc, với phần di sản là bất động sản nó cũng chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian là 30 năm, phần di sản là động sản có hiệu lực trong khoảng thời gian 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế theo quy định pháp luật về thời hiệu thừa kế nêu trên.

Với những tư vấn trên đây Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191