Sản xuất phần mềm, ứng dụng internet cần giấy phép gì

Sản xuất phần mềm, ứng dụng internet cần giấy phép gì?

Thưa luật sư, tôi làm về chuyên ngành kỹ thuật phần mềm ảo, tôi có dự định sẽ thiết kế và cho ra đời 1 số ứng dụng, phần mềm chạy trên nền internet cho máy tính và chủ yếu là các hệ điều hành điện thoại di động. Như vậy tôi cần xin những giấy phép gì, hồ sơ thế nào, cơ quan nào sẽ cấp giấy phép đó và tôi có cần tuân thủ những điều kiện gì không, mong được luật sư tư vấn hướng dẫn giúp.


Sản xuất phần mềm, ứng dụng internet cần giấy phép gì
Sản xuất phần mềm, ứng dụng internet cần giấy phép gì

Luật sư Tư vấn Sản xuất phần mềm, ứng dụng internet cần giấy phép gì – Gọi 1900.0191

1./Thời điểm xảy ra tình huống pháp lý

Ngày 18 tháng 01 năm 2018

2./Cơ sở văn bản Pháp Luật áp dụng

  • Luật Đầu tư 2014;
  • Thông tư 16/2014/TT-BTTTT Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm;
  • Thông tư 09/2013/TT-BTTTT Thông tư ban hàng danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử.

3./Luật sư trả lời

Sản xuất phầm mềm, ứng dụng Internet hiện đang là một ngành nghề được nhà nước khuyến khích và cho hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Hiện đây không phải là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện chiếu theo danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện ban hàng theo Luật Đầu tư 2014. Tuy nhiên, để tiện việc quản lý, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hàng Thông tư 16/2014/TT-BTTTT về việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm, Điều 6 thông tư này quy định như sau:

“Điều 6. Xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

1.Yêu cầu chung đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất sản phẩm phần mềm:

a) Đối với tổ chức, doanh nghiệp: có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, hoặc văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ do người có thẩm quyền cấp. Đối với cá nhân: có mã số thuế cá nhân; có kê khai thuế trong đó ghi rõ phần thu nhập từ hoạt động sản xuất phần mềm;

b) Sản phẩm phần mềm do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất thuộc một trong các loại sản phẩm phần mềm được quy định trong Danh mục sản phẩm phần mềm ban hành theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTTngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.Hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình khi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đáp ứng được yêu cầu ở Khoản 1 Điều này, và hoạt động đó thuộc một hoặc nhiều trường hợp trong số các trường hợp sau:

a) Hoạt động thuộc một hoặc nhiều công đoạn trong các công đoạn từ 2 đến 4 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại các Khoản 2, 3, 4 Điều 5 Thông tư này đối với sản phẩm phần mềm nêu tại Điểm b, Khoản 1 Điều này.

b) Hoạt động nêu tại công đoạn 1, công đoạn 5 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 5 Thông tư này, khi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đó có hoạt động thỏa mãn quy định tại Điểm a, Khoản này đối với cùng một sản phẩm phần mềm.

c) Hoạt động thuộc công đoạn 6 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư này, khi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đó có các hoạt động thuộc đầy đủ cả 5 công đoạn từ 1 đến 5 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 5 Điều 5 Thông tư này đối với cùng một sản phẩm phần mềm.”

Theo đó, khi muốn sản xuất phần mềm, ứng dụng Internet, hiện này nếu là doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải có: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, hoặc văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ do người có thẩm quyền cấp; đối với các nhân thì phải có mã số thuế cá nhân và có kê khai trong đó ghi rõ phần thu nhập từ hoạt động sản xuất phần mềm.

Với những tư vấn trên đây Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191