Bị cận một bên mắt trái khoảng 2-3 độ thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Bị cận một bên mắt trái khoảng 2-3 độ thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không? quy định ở đâu?


Luật sư Tư vấn Luật Nghĩa vụ quân sự – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 11 tháng 07 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề tiêu chuẩn tuyển chọn nghĩa vụ quân sự của công dân 

  • Luật Nghĩa vụ quân sự 2015;
  • Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 quy định việc khám sức khỏe thực hiện quân sự;
  • Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

3./ Luật sư tư vấn

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ bắt buộc đối với công dân nam, tuy nhiên, việc gọi nhập ngũ với công dân khi người đó đạt các tiêu chuẩn gọi công dân nhập ngũ trong đó có tiêu chuẩn sức khỏe. Việc khám sức khỏe do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thực hiện chấm điểm và phân loại sức khỏe, từ đó kết luận công dân có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe để gọi nhập ngũ theo quy định pháp luật. Về tiêu chuẩn sức khỏe trong gọi công dân nhập ngũ, pháp luật hiện nay quy định như sau:

  • Về tiêu chuẩn sức khỏe trong tuyển quân:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Cụ thể, tiêu chuẩn sức khỏe trong tuyển quân bao gồm:

– Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1,2,3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

– Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 4 Thông tư 140/2015/TT-BQP, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn  theo quy định của Bộ Quốc phòng.

– Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

  • Về vấn đề thị lực, công dân sẽ được chấm điểm về thị lực như sau:

Căn cứ quy định tại Bảng 2 Phụ lục I Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 quy định việc khám sức khỏe thực hiện quân sự của liên Bộ y tế-Bộ quốc phòng cụ thể:

TTBỆNH TẬTĐIỂM
1Thị lực (không kính): 
 Thị lực mắt phải                  Tổng thị lực 2 mắt 
 10/10                                       19/101
 10/10                                       18/102
 9/10                                         17/103
 8/10                                         16/104
 6,7/10                                  13/10 -15/105
 1, 2, 3, 4, 5/10                       6/10 -12/106
2Cận thị: 
 – Cận thị dưới -1,5 D2
 – Cận thị từ – 1,5 D đến dưới – 3 D3
 – Cận thị từ – 3 D đến dưới – 4 D4
 – Cận thị từ – 4 D đến dưới – 5 D5
 – Cận thị từ – 5 D trở lên6
 – Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốtDựa vào thị lực không kính tăng lên 1 điểm

 Theo đó, Nếu mắt trái bị cận 2, thị lực mắt trái đạt 8/10, mắt phải không cận, thị lực mắt phải đạt 10/10, tổng thị lực hai mắt là 18/10, điểm thị lực là 2. Nếu mắt trái bị cận 3, thị lực 7/10, mắt phải không cận, thị lực 10/10, tổng thị lực hai mắt 17/10, điểm thị lực là 3.

  • Về phân loại sức khỏe:

Với việc chấm điểm về thị lực theo quy định nêu trên, công dân sẽ được phân loại sức khỏe như sau:

Căn cứ Điều 9 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về căn cứ phân loại sức khỏe cụ thể:

Căn cứ phân loại sức khỏe tại Bảng số 1 (Thể lực); Bảng số 2 (Bệnh tật); Bảng số 3 (Danh mục các bệnh miễn đăng kí nghĩa vụ quân sự):

Các chỉ tiêu phân loại sức khỏe gồm 8 chỉ tiêu:Chỉ tiêu về thể lực; Chỉ tiêu về mắt; Chỉ tiêu về răng; Chỉ tiêu về tai-mũi-họng; Chỉ tiêu về tâm thần và thần kinh; Chỉ tiêu về nội khoa; Chỉ tiêu về da liễu; Chỉ tiêu về ngoại khoa

Cách cho điểm sức khỏe

-Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt

-Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt

-Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá

-Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

-Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém

-Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém

Về Cách phân loại sức khỏe: dựa vào 6 mức độ cho 8 chỉ tiêu trên, phân loại sức khỏe từ loại 1 đến loại 6

Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

– Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

– Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

– Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

– Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

– Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

– Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

 

Như vậy, với tình trạng sức khỏe của bạn là mắt trái cận 2-3 độ trên cơ sở kết luận khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Hội đồng khám sức khỏe quân sự đúng với nội dung trên, thì bạn không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để gọi nhập ngũ theo quy định pháp luật nêu trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Bị cận một bên mắt trái khoảng 2-3 độ thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không?, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

 

 

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191