Cách đăng ký vào dân quân tự vệ

Cách đăng ký vào dân quân tự vệ? Quy trình, thủ tục như thế nào?

Em đang muốn đăng ký vào dân quân tự vệ mong được các anh chị hướng dẫn ạ, một năm có bao nhiêu lần đợt hay là mình cứ lên là đăng ký thôi ạ, anh chị hướng dẫn em chi tiết một chút được không ạ!


Cách đăng ký vào dân quân tự vệ
Cách đăng ký vào dân quân tự vệ

Luật sư Tư vấn Cách đăng ký vào dân quân tự vệ – Gọi 1900.0191

1./Thời điểm xảy ra tình huống pháp lý

Ngày 09 tháng 01 năm 2018

2./Cơ sở văn bản Pháp Luật áp dụng

Luật Dân quân tự vệ 2009

3./Luật sư trả lời

       Căn cứ Điều 13 Luật Dân quân tự vệ 2009 quy định về đăng kí, quản lý dân quân tự vệ như sau:

Điều 13. Đăng ký, quản lý dân quân tự vệ

1. Tháng 4 hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức đăng ký lần đầu cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

2. Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở lập kế hoạch đăng ký, quản lý dân quân tự vệ rộng rãi.

3. Dân quân tự vệ nòng cốt khi vắng mặt ở địa bàn cấp xã, cơ quan, tổ chức phải báo cáo với người chỉ huy trực tiếp để quản lý và huy động khi cần thiết.

4. Dân quân tự vệ nòng cốt thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc từ 3 tháng trở lên phải báo cáo với Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở hoặc người chỉ huy đơn vị tự vệ nơi không có Ban chỉ huy quân sự; đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức để thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.”

Như vậy, căn cứ quy định pháp luật nêu trên, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ thực hiện việc đăng kí dân quân tự vệ tại Ủy ban nhân dân xã vào thời điểm tháng tư hàng năm khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi mình cư trú tổ chức đăng kí cho công dân tham gia dân quân tự vệ.

Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình hiện nay được quy định như sau: Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia dân quân tự vệ thì có thể đến 50 tuổi đối với nam, đến 45 tuổi đối với nữ.

Với những tư vấn trên đây Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191