Chuyên viên mã ngạch 01.003 thì mức lương hưởng theo bậc nào?

Chuyên viên mã ngạch 01.003 thì mức lương được hưởng theo bậc nào?

Chào Anh / Chị. Em trai mình vừa xét tuyển vào Sở GTVT (Giao thông vận tải) Thành Phố A. Vị trí: Chuyên viên, mã ngạch 01.003 (Em mình Đại học Luật).
Như vậy Lương của em mình khi vào là bậc 1 của A1 đúng không ạ.
Mình cảm ơn.


Luật sư Tư vấn Luật cán bộ, công chức – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 17/01/2019

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Căn cứ tính lương cho công chức

  • Luật cán bộ, công chức năm 2008
  • Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 76/2009/NĐ-CP, 92/2009/NĐ-CP, 14/2012/NĐ-CP, 17/2013/NĐ-CP và 117/2016/NĐ-CP)
  • Thông tư 11/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã ngạch và tiêu chuẩn nghiệp cụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

3./ Luật sư trả lời Chuyên viên mã ngạch 01.003 thì mức lương hưởng theo bậc nào?

Theo thông tin bạn cung cấp, em trai bạn xét tuyển vào vị trí chuyên viên tại một Sở Giao thông vận tải với mã ngạch là 01.003. Bạn có thắc mắc về bậc lương của em của bạn khi trúng tuyển và làm việc tại vị trí này.

Dựa trên nội dung bạn đưa ra, tôi xác định em của bạn là công chức làm việc trong cơ quan nhà nước Việt Nam, bởi, việc em bạn làm việc ở vị trí này là thông qua việc tuyển dụng mà không phải là được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm theo nhiệm kỳ.

Hơn nữa, căn cứ vào Khoản 3 Điều 3 Thông tư 11/2014/TT-BNV thì công chức chuyên ngành hành chính với mã số ngạch công chức là 01.003 được  áp dụng đối với chuyên viên. Do đó, ngạch công chức của em của bạn được áp dụng là công chức là A1

Và do em của bạn mới vừa xét tuyển vào Sở Giao thông vận tải, nên, thời gian đầu, em bạn thuộc đối tượng được trả lương theo bậc 1.

Mà theo quy định tại Mục 3 Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì hệ số lương áp dụng tại Bậc 1 là 2.34 với mức lương thực hiện 01/10/2014 là 778.600 đồng.

Theo đó, thông thường, mức lương của em của bạn tại thời điểm bắt đầu làm việc sẽ được tính theo hệ số lương là 2.34 và mức lương là 778.600 đồng theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

1900.0191