Hiệu lực hồi tố đối với trường hợp ông Đinh La Thăng

Hiệu lực hồi tố đối với trường hợp ông Đinh La Thăng.

BLHS 2015 không có tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.Trong trường hợp ông Đinh La Thăng có áp dụng hiệu lực hồi tố không vậy vì thời điểm xét xử BLHS 2015 có hiệu lực rồi. Em cám ơn!


Hiệu lực hồi tố đối với trường hợp ông Đinh La Thăng
Hiệu lực hồi tố đối với trường hợp ông Đinh La Thăng

Luật sư Tư vấn Hiệu lực hồi tố đối với trường hợp ông Đinh La Thăng – Gọi 1900.0191

1./Thời điểm xảy ra tình huống pháp lý

Ngày 10 tháng 01 năm 2018

2./Cơ sở văn bản Pháp Luật áp dụng

Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009;

Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

3./Luật sư trả lời

Căn cứ Điều 7 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về hiệu lực của Bộ luật theo thời gian như sau:

“Điều 7. Hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian

1.Điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội là điều luật đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm mà hành vi phạm tội được thực hiện.

2.Điều luật quy định một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và quy định khác không có lợi cho người phạm tội, thì không được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.

3.Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích và quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.”

Đối với trường hợp của ông Đinh La Thang được xác định như sau:

Thứ nhất,  Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 sẽ không được áp dụng để xem xét hành vi phạm tội có ông Đinh La Thăng. Bởi, thời điểm mà ông Đinh La Thăng giữ chức vụ và thực hiện hành vi phạm tội đang bị truy cứu là thời điểm mà Bộ luật Hình sự 1999 đang có hiệu lực thi hành. Do vậy, ông Thăng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự 1999 chứ không phải Bộ luật Hình sự 2015 mới có hiệu lực.

Bên cạnh đó,  với tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, mặc dù trong Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 không còn quy định này, nhưng trong BLHS 2015 tại Điều 220 có quy định về tội vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng với mức hình phạt tương đương với tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Có thể thấy, Cách quy định của BLHS 2015 chi tiết cụ thể hơn so với BLHS 1999, chứ không phải là việc xóa bỏ Điều luật, tội phạm hay hình phạt…Như vậy, trong trường hợp của Định La Thăng không thể áp dụng hiệu lực hồi tố.

Với những tư vấn trên đây Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191