Mẫu Báo cáo hành vi vi phạm kỷ luật

Mẫu Báo cáo hành vi vi phạm kỷ luật của cá nhân có quyền hạn, trách nhiệm nào đó.

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191


Mẫu Báo cáo hành vi vi phạm kỷ luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–oOo————-

…..,ngày ….. tháng ….. năm …..

BÁO CÁO VI PHẠM KỶ LUẬT

(Đối với hành vi vi phạm kỷ luật của….)

Căn cứ Bộ luật lao động 2012;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức/Luật Viên chức/ Quyết định……. ban hành quy chế hoạt động và nội quy của công ty………

Căn cứ Biên bản vi phạm ngày…..

Kính gửi: Ông/bà                         – Giám đốc/Thủ trưởng cơ quan/công ty

Tôi là:                                   – Chức vụ:

Nội dung báo cáo: (Trình bày các nội dung vi phạm của cá nhân vi phạm)

 

Căn cứ…………………, nên tôi đề nghị:

– (các kiến nghị xử lý)

Kính mong ông/bà xem xét xử lý.

Tài liệu kèm theo:

 

– Biên bản vi phạm

Người lập báo cáo

Bài liên quan:

1900.0191