Thuế mà trung tâm ngoại ngữ phải đóng hàng năm

Thuế mà trung tâm ngoại ngữ phải đóng hàng năm là bao nhiêu?

Tôi có dự định mở trung tâm ngoại ngữ, tôi muốn được biết vài thông tin liên quan về nghĩa vụ thuế của trung tâm ngoại ngữ rất mong có thể được giải đáp:

–          Trung tâm của tôi sẽ phải chịu những trách nhiệm loại thuế gì

–          Thuế được tính dựa trên những căn cứ nào

–          Mức thuế đối với mỗi loại thế

Nếu trung tâm của tôi thuộc công ty hay thuộc cá nhân thì trách nhiệm thuế có gì thay đổi không, và cách nào sẽ có lợi hơn, tôi xin cảm ơn các luật sư.


Luật sư Tư vấn Pháp luật về thuế – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 02/03/2019

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp

  • Luật Giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009;
  • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2016
  • Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2016
  • Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
  • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

3./ Luật sư trả lời Thuế mà trung tâm ngoại ngữ phải đóng hàng năm

Thuế là một trong những nguồn thu chủ yếu của nhà nước. Đây là một khoản trích nộp bằng tiền, có tính chất xác định, không hoàn trả trực tiếp do các công dân đóng góp cho nhà nước thông qua con đường quyền lực nhằm bù đắp những chi tiêu của Nhà nước. Nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của tất cả các chủ thể. Trong hoạt động của một trung tâm ngoại ngữ nói riêng (một doanh nghiệp kinh doanh nói chung), chủ thể phải nộp các loại thuế cơ bản sau:

-Thứ nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 3 Luât thuế thu nhập doanh nhiệp thì thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cúng là thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ Điều 6 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì thuế thu nhập doanh nghiệp được tính dựa trên thu nhập tính thuế và thuế suất. Trong đó, thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước.

Mà thu nhập chịu thuế được tính bằng toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác.

Thuế suất để tính thuế thu nhập doanh nghiệp còn tùy thuộc vào doanh thu của năm, thông thường, thuế suất là 20%.

-Thứ hai là lệ phí môn bài (thuế môn bài). Mức lệ phí này được xác định dựa theo vốn điều lệ/ vốn đầy tư của chính trung tâm ngoại ngữ.

Với vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, lệ phí môn bài là 3 triệu đồng/năm.

Với vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống, lệ phí môn bài là 2 triệu đồng/năm.

Trong trường hợp trung tâm mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

-Thứ ba là thuế giá trị gia tăng. Căn cứ tính thuế là giá tính thuế và thuế suất.

Giá tính thuế theo quy định tại Điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng  được xác định đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng.

Thuế suất được áp dụng thường là 5%- 10%, tùy vào hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, với hoạt động giảng dạy ngoại ngữ thuần túy, trung tâm không cần phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào hoạt động cụ thể của trung tâm, khu vực mà trung tâm hoạt động, trung tâm ngoại ngữ có thể được hưởng một số ueu đãi nhất định theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp hoạt động kinh doanh của trung tâm ngoại ngữ là trên tư cách cá nhân. Bạn có thể hiểu là cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm ngoại ngữ vẫn là doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân. Đây không phải là căn cứ để bạn được miễn/ không phải nộp các loại thuế trên (với lý do là cá nhân kinh doanh nên không thuộc dối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và lệ phí môn bài).

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn cần nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và lệ phí môn bài. Kèm đó là nộp thuế giá trị gia tăng với một số hoạt động của trung tâm. Mức nộp còn tùy thuộc cụ thể vào phạm vi, quy mô, thu nhập từ hoạt động của trung tâm.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

 

1900.0191