Bị loạn thị mà khám nghĩa vụ sức khỏe là loại 2 có được khiếu nại không

Bị loạn thị mà khám nghĩa vụ sức khỏe là loại 2 có được khiếu nại không?

Cho em hỏi là…Theo như bảng PHÂN LOẠI SỨC KHỎE THEO THỂ LỰC VÀ BỆNH TẬT (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định việc Khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự) thì các loại loạn thị được xếp sức khỏe loại 6…Như vậy nếu em vẫn có giấy triệu tập thì em vẫn có quyền làm đơn khiếu nại phải không ạ…Nhưng vừa rồi em có làm thì họ lại nói là loạn thị vẫn xếp sức khỏe loại 2….Em có quyền khiếu nại tiếp không ạ


Luật sư Tư vấn Luật nghĩa vụ quân sự – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 04/01/2019

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ có sai sót thì phải làm gì

  • Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015
  • Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

3./ Luật sư trả lời Bị loạn thị mà khám nghĩa vụ sức khỏe là loại 2 có được khiếu nại không

Theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự thì việc một người bị mắc tật loạn thị bị chấm điểm 6 về chỉ tiêu thị lực khi khám mắt (tức là phân loại sức khỏe sẽ vào loại 6) là một trong những căn cứ  để công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, việc chấm điểm này cần được thực hiện theo đúng thủ tục mà pháp luật quy định.

Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được hiểu là việc thực hiện khám, phân loại, kết luận sức khỏe đối với công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự đã qua sơ tuyển sức khỏe và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự, do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện.

Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được hiểu là Hội đồng chuyên môn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập theo đề nghị của Phòng Y tế huyện.

Nói cách khác, việc phân loại sức khỏe này sẽ được căn cứ trên nhận định, kết luận sức khỏe của chính Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện. Không căn cứ vào những văn bản khám sức khỏe do những bệnh viện, cơ sở y tế khác,… không phải Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thực hiện.

Còn về việc chỉ tiêu sức khỏe khi có tật loạn thị. Theo quy định tại điểm e Khoản 4 Điều 9 Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì việc phân loại sức khỏe sẽ căn cứ vào 8 chỉ tiêu trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự, chỉ khi có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6 thì mới bị phân loại sức khỏe loại 6.

Căn cứ điểm 5 Khoản 1 Mục II Phụ lục 1 (Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật) ban hành kèm Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì các loại loạn thị được cho điểm 6. Nói cách khác, sức khỏe của bạn khi bị loạn thị sẽ có chỉ tiêu điểm về sức khỏe khi khám mắt là 6. Và do đó, bạn sẽ bị phân loại sức khỏe vào loại 6.

Tuy nhiên, bạn cần xem xét lại tật về mắt mà bạn mắc phải là loạn thị, cận thị hay viễn thị. Nếu là tật cận thị hoặc viễn thị thì chỉ tiêu điểm về sức khỏe khi khám mắt sẽ dựa trên mức độ cận/viễn (tính theo thị lực).

Nếu nhận thấy nhận định sức khỏe loại hai của Hội đồng khám sức khỏe là có sai sót. Bạn có thể thực hiện việc khiếu nại để yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị Hội đồng giám định y khoa tỉnh tổ chức giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, bạn vẫn còn một đợt khám phúc tra sức khỏe tại đơn vị nhận quân nếu không được tiến hành giám định sức khỏe. Trong trường hợp đơn vị nhận quân phân loại, kết luận lại sức khỏe, phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe thì sẽ tổ chức trả về địa phương khi kết quả khám phúc tra sức khỏe được Chủ nhiệm Quân y cấp trung đoàn và tương đương trở lên xác định và cấp trên trực tiếp phê duyệt.

Tóm lại, trong trường hợp của bạn, bạn có thể khiếu nại kết quả kiểm tra sức khỏe khi nhận thấy kết quả kiểm tra có sai sót để được giám định sức khỏe theo quy định. Ngoài ra, ngay cả khi có giấy triệu tập, bạn cũng vẫn còn một đợt khám phúc tra sức khỏe tại chính đơn vị nhận quân. Nếu sức khỏe của bạn không đáp ứng tiêu chuẩn, bạn sẽ bị trả về địa phương theo quy định của pháp luật.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

1900.0191