Đạo đức nghề nghiệp trong Điều 108, Luật thú y?

Đạo đức nghề nghiệp trong Điều 108, Luật thú y là gì?

Điều 108 Luật Thú y có quy định về đạo đức nghề nghiệp khi hành nghề nhưng lại không giải thích gì cả, như vậy em không hiểu thế nào là có đạo đức hành nghề, tiêu chuẩn ra sao dựa vào đâu, hay nó được hướng dẫn ở văn bản khác, em không tìm được, mong được anh chị giải đáp hộ em, em cảm ơn.


Luật sư Tư vấn Luật Hành chính– Gọi 1900.0191

1./Thời điểm pháp lý

Ngày 20 tháng 04 năm 2018

2./Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề đạo đức nghề nghiệp theo quy định pháp luật

Luật Thú y 2015

3./Luật sư tư vấn

Đạo đức nghề nghiệp là một trong những điều kiện hành nghề thú y đối với cá nhân được quy định tại Khoản 1 Điều 108 Luật Thú y 2015. Hiện nay, chưa có văn bản nào quy định cụ thể các tiêu chí để đánh giá về đạo đức hành nghề của một người, tuy nhiên, trên cơ sở thực tiễn cũng như tinh thần của pháp luật, đạo đức nghề nghiệp có thể hiểu như sau:

Theo Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam “Đạo đức nghề nghiệp là những quan điểm, quy tắc và chuẩn mực hành vi đạo đức xã hội đòi hỏi phải tuân theo trong hoạt động nghề nghiệp, có tính đặc trưng của nghề nghiệp”.

Theo đó, Đạo đức nghề nghiệp đối với người tham gia công tác trong ngành nghề thú y là các quy tắc, chuẩn mực ngành nghề thú y đòi hỏi người hoạt động ngành nghề phải tuân thủ.

Điển hình về đạo đức nghề nghiệp đối với nghề thú y là luôn trung thực; luôn khám chữa bệnh hết khả năng, luôn tư vấn, chữa trị cho bệnh nhân bằng cách thức tốt nhất cho con vật; có tình cảm với động vật; hoặc trên cơ sở tiếp xúc, quan hệ xã hội đối với những người xung quanh khi thực hiện công việc,…

Đạo đức nghề nghiệp là phạm trù mang tính định tính, khó định lượng, cho nên không thể bằng một giấy tờ của bất cứ cơ quan tổ chức nào có thể xác định một người được chứng nhận có đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hành nghề, từ cách thực hiện công việc của bản thân người đó, trường hợp người đó vi phạm các tắc khám chữa bệnh khi thực hiện công việc, thì người đó có thể coi là không có đạo đức hành nghề và trên cơ sở đó, cơ quan chứng năng có quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề đã được cấp khi người đó không có đủ điều kiện hành nghề theo quy định.

Với những tư vấn về câu hỏi Đạo đức nghề nghiệp trong Điều 108, Luật thú y?, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191