Thủ tục xin giấy phép kinh doanh giống cây trồng

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh giống cây trồng sử dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp.

Công ty chúng tôi đang muốn kinh doanh giống cây trồng, nhưng không biết phải xin phép những gì, hoạt động thì có cần kiểm định thường xuyên hay gì không?


Luật sư Tư vấn Luật doanh nghiệp – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 02 tháng 08 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Thủ tục xin giấy phép kinh doanh giống cây trồng

  • Luật đầu tư 2014 sửa đổi bổ sung năm 2016
  • Pháp lệnh số 15/2004/PL-UBTVQH11 về giống cây trồng
  • Quyết định 89/2005/QĐ-BNN Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

3./ Luật sư tư vấn

Kinh doanh giống cây trồng, theo Phụ lục 4 Luật đầu tư 2014 sửa đổi năm 2016, thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh cần phải xin cấp phép kinh doanh.

Căn cứ Điều 36 Pháp lệnh số 15/2004/PL-UBTVQH11 quy định:

– Tổ chức sản xuất giống cây trồng chính với mục đích thương mại phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng;

+ Có địa điểm sản xuất giống cây trồng phù hợp với quy hoạch của ngành Nông

nghiệp, ngành Thuỷ sản và phù hợp với yêu cầu sản xuất của từng loại giống, từng cấp giống; bảo đảm tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật và pháp luật về thuỷ sản;

+ Có cơ sở vật chất và trang, thiết bị kỹ thuật phù hợp với quy trình kỹ thuật sản xuất từng loại giống, từng cấp giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản ban hành;

+ Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật đã được đào tạo về kỹ thuật trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ thực vật.

– Tổ chức kinh doanh giống cây trồng chính phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có mặt hàng về giống cây trồng;

+ Có địa điểm kinh doanh và cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với việc kinh doanh từng loại giống, từng cấp giống;

+ Có nhân viên kỹ thuật đủ năng lực nhận biết loại giống kinh doanh và nắm vững kỹ thuật bảo quản giống cây trồng;

+ Có hoặc thuê nhân viên kiểm nghiệm, thiết bị kiểm nghiệm chất lượng các loại giống kinh doanh.

Khi đáp ứng các điều kiện nêu trên, công ty thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giống cây trồng theo quy định tại Điều 20 Quyết định 89/2005/QĐ-BNN như sau:

– Chủ cung ứng giống cây trồng làm đơn theo mẫu biểu số 09 ban hành kèm theo Quyết định 89/2005/QĐ-BNN gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở tại để xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chính.

– Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập tổ thẩm định với ít nhất 3 thành viên là cán bộ kỹ thuật để tiến hành xác minh các điều kiện cần thiết theo quy định cho sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chính của chủ đơn.

– Biên bản thẩm định được trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn ra quyết định cấp hay không cấp giấy chứng nhận cho chủ đơn và lý do bác đơn.

– Giấy chứng nhận được cấp theo mẫu biểu số 10 ban hành kèm theo Quyết định 89/2005/QĐ-BNN cho chủ cung ứng giống cây trồng hoạt động trên địa bàn tỉnh. Giấy chứng nhận này được chủ cung ứng giống cây trồng dùng trong hồ sơ xin cấp đăng ký kinh doanh mặt hàng giống cây trồng. Đồng thời, giấy chứng nhận còn được chủ cung ứng giống cây trồng dùng trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, công ty muốn kinh doanh trong lĩnh vực giống cây trồng cần đảm bảo các điều kiện và thủ tục nêu trên. Việc quản lý chất lượng cây trồng đã được công nhận thuộc trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ theo quyết định của cấp trên hoặc do quyết định của thủ trưởng cơ quan.

Với những tư vấn về câu hỏi Thủ tục xin giấy phép kinh doanh giống cây trồng, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.  

1900.0191