Tư vấn mở trung tâm năng khiếu cho trẻ em

Tư vấn thủ tục và các bước để mở trung tâm năng khiếu cho trẻ em?

Mình muốn tìm người tư vấn về mở trung tâm năng khiếu trẻ em. Tìm trung tâm hợp tác để mình mở chi nhánh và làm các thủ tục giúp mình


Luật sư Tư vấn Luật doanh nghiệp – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 02/11/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Mở trung tâm năng khiếu cho trẻ em

  • Luật doanh nghiệp năm 2014;
  • Thông tư số 04/2014/TT- BGDĐT ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;
  • Luật đầu tư năm 2014 được sửa đổi, bổ sung năm 2016;

3./ Luật sư trả lời Tư vấn mở trung tâm năng khiếu cho trẻ em

Bạn muốn mở trường năng khiếu cho trẻ. Việc bạn cần tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề phù hợp với hoạt động mà bạn sẽ thực hiện. Tuy nhiên, do việc dạy học cho trẻ là một lĩnh vực được nhà nước ta chú trọng nên bạn sẽ cần xin giấy phép con để hoạt động được trong lĩnh vực này.

Căn cứ Chương II Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT thì điều kiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ hành chính khóa là:

+Về cơ sở vật chất được quy định tại Điều 4 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT:

-Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định.

-Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.

+Về đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên được quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT:

-Có đủ điều kiện về sức khoẻ.

-Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

-Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu về môn năng khiếu (đàn, hát…)

+Về giáo trình, tài liệu được quy định tại Điều 6 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT: Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

Công việc mà bạn cần thực hiện để được phép hoạt động trung tâm năng khiếu cho trẻ theo quy định là:

Đăng ký doanh nghiệp. Tùy vào loại hình doanh nghiệp phù hợp với lựa chọn của bạn, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ khác nhau. Về cơ bản, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (không tính doanh nghiệp tư nhân) sẽ có những loại giấy tờ sau:

-Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

-Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;

-Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc danh sách cổ đông công ty cổ phần;

-Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ sở hữu, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ đông công ty cổ phần;

-Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt;

-Giấy ủy quyền cho người thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp (nếu có);

Bạn cần nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định (thường là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư). Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Đề nghị cấp phép hoạt động trung tâm năng khiếu.

+Chuẩn bị hồ sơ:

–Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

–Giấy phép đăng ký kinh doanh;

–Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

–Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

+Nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép. Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Xác nhận đăng ký hoạt động trung tâm

+Hồ sơ đăng ký bao gồm:

–Công văn đăng ký tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

-Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

–Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

+Nộp hồ sơ: Tại Sở Giáo dục và Đào tạo;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký hoạt động vào công văn đăng ký của cơ sở giáo dục với nội dung: xác nhận đã đăng ký hoạt động và gửi trả lại cho cơ sở giáo dục. Nếu không đồng ý cho hoạt động, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, việc mở chi nhánh cho trung tâm tùy thuộc vào mô hình doanh nghiệp mà bạn đã đăng ký, hoạt động mà chi nhánh đó thực hiện cũng như địa điểm đặt chi nhánh.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn cần đăng ký doanh nghiệp. Sau đó tiến hành thủ tục xin cấp phép hoạt động, xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

 

 

1900.0191