Vị trí theo quy định của pháp luật để được mở xưởng mộc

Vị trí theo quy định của pháp luật để được mở xưởng mộc như thế nào?

Gia đình tôi định mở xưởng mộc để sản xuất và gia công một số sản phẩm gỗ như bàn ghế, tủ, sập,… tôi có nghiên cứu thì thấy quy định về việc quản lý môi trường với lĩnh vực này rất khó, vậy cho tôi hỏi tôi có được lập xưởng ở trong khu dân cư hoặc cạnh hay gần sông để thoát nước thải cho tiện không?


Luật sư Tư vấn Luật Môi trường – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 12 tháng 05 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề quy định về bảo vệ môi trường đối với kinh doanh cơ sở sản xuất đồ gỗ

  • Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014;
  • Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

3./ Luật sư tư vấn

Để kinh doanh sản xuất đồ gỗ, bên cạnh các quy định điều kiện liên quan đến điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề này, chủ đầu tư hay người thực hiện hoạt động kinh doanh phải thực hiện các quy định liên quan đến quản lý môi trường. Trong đó, trước khi thực hiện dự án, chủ đầu tư phải thực hiện đánh giá tác động của dự án hoạt động sản xuất đối với môi trường nơi dự kiến làm nơi sản xuất, hoạt động trên thực tế. Quy định pháp luật môi trường liên quan đến thực hiện đánh giá môi trường như sau:

  • Đối với Dự án xây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ có tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng từ 10.000 m2 trở lên:

Căn cứ mục 59 Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, đối với dự án xây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ có tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng từ 10.000 m2 trở lên, chủ đầu tư/người thực hiện dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường tới cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện dự án.

Đánh giá tác động môi trường được thực hiện như sau:

Căn cứ Mục 3 Luật Bảo vệ môi trường 2014, Chương IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về đánh giá tác động môi trường:

– Chủ dự án tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường. Kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường thể hiện dưới hình thức báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc thẩm định, phê duyệt báo cáo, nội dung bao gồm:

1. Xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; phương pháp đánh giá tác động môi trường.

2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

3. Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội nơi thực hiện dự án, vùng lân cận và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án.

4. Đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

5. Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

6. Biện pháp xử lý chất thải.

7. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

8. Kết quả tham vấn.

9. Chương trình quản lý và giám sát môi trường.

10. Dự toán kinh phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.

11. Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, chủ dự án đầu tư phải thực hiện đúng theo phương án đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Lưu ý:

– Chủ dự án  tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường và các thông tin, số liệu được sử dụng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

– Việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

– Thời hạn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường hoàn chỉnh đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan thẩm định nếu có.

  • Đối với dự án xây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ có tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng dưới 10.000 m:

Căn cứ Mục 4 Luật Bảo vệ môi trường 2014; Chương V Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường:

Đối với dự án xây dựng cơ sở sản xuất gỗ có quy mô nêu trên, chủ dự án không cần thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhưng chủ dự án phải thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật môi trường, cụ thể như sau:

Chủ dự án lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi tới Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, trên địa bàn. Trong trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh quy mô hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản.

Nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm:

1. Địa điểm thực hiện.

2. Loại hình, công nghệ và quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

3. Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.

4. Dự báo các loại chất thải phát sinh, tác động khác đến môi trường.

5. Biện pháp xử lý chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

6. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Lưu ý: Đối với kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền xem xét xác nhận trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường.

Vậy, tùy thuộc vào quy mô của cơ sở sản xuất gia đình anh/chị dự tính thực hiện, nếu tổng diện tích kho bãi và nhà xưởng sản xuất đồ gỗ không lớn (dưới 10 000 m2 ), gia đình anh/chị cần thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường và được sự xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ quan bảo vệ môi trường trước khi thực hiện. Địa điểm, vị trí mở xưởng phụ thuộc vào kế hoạch bảo vệ môi trường hay đánh giá tác động môi trường đối với dự án tại địa điểm đó có được xác nhận, phê duyệt hay không. Nếu được xác nhận, phê duyệt các đánh giá môi trường nêu trên thì việc gia đình anh/chị thực hiện mở xưởng ở trong khu dân cư hoặc cạnh hay gần sông là hoàn toàn có thể. Anh/chị cần lưu ý thực hiện đúng nội dung bảo vệ môi trường theo nội dung đánh giá môi trường đã được xác nhận, phê duyệt.

Với những tư vấn về câu hỏi Vị trí theo quy định của pháp luật để được mở xưởng mộc, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Bài liên quan:

1900.0191