Xóa án tích đối với tù treo 8 tháng

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Xóa án tích đối với tù treo 8 tháng

Tôi đã bị kết án 8 tháng tù treo vì tội đánh bạc, nay tôi đã chấp hành hết thời gian thử thách, nhưng do không để ý bản án nên tôi vừa hoàn thành đóng tiền phạt mới chỉ cách đây 1 năm. Giờ tôi có xóa án tích được không và lên cơ quan nào để xóa án tích thưa luật sư.

Hoàng Long

Luật sư Tư vấn Luật Hình sự – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 11 tháng 05 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề quy định về xóa án tích

Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

3./ Luật sư tư vấn

Pháp luật hình sự Việt Nam quy định về Xóa án tích đối với người bị kết án như sau:

Căn cứ Điều 69 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về xóa án tích như sau:

Điều 69. Xóa án tích

1. Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.

2. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích.”

Theo đó, Trường hợp người phạm tội đã bị kết án do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý về tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được coi là có án tích. Việc xóa án tích được thực hiện theo quy định pháp luật như sau:

Căn cứ Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về đương nhiên xóa án tích như sau:

Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cm hành nghề hoặc làm công việc nht định, tước một số quyn công dân mà thời hạn phải chp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.”

Theo đó, trường hợp người phạm tội đã bị kết án nhưng không phải về các tội phạm về an ninh quốc gia và các tội phạm về phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh thì người đã bị kết án sẽ được đương nhiên xóa án tích khi đáp ứng điều kiện theo quy định nêu trên như sau:

– Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

+ 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

+ 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

+ 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

+ 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

– Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn đối với các hình phạt nêu trên.

Vậy, trên cơ sở quy định pháp luật, với trường hợp bị kết án nhưng được hưởng án treo 8 tháng và phải thực hiện hình phạt phạt tiền nêu trên, anh/chị sẽ được đương nhiên xóa án tích nếu trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hết thời gian thử thách án treo hoặc từ ngày chấp hành xong hình phạt phạt tiền anh/chị không thực hiện phạm tội mới. Án tích được đương nhiên xóa, anh/chị được coi như chưa bị kết án và không phải thực hiện thủ tục nào khác để xóa án tích.

Với những tư vấn về câu hỏi Xóa án tích đối với tù treo 8 tháng, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Bài liên quan:

1900.0191