Đất đang khởi kiện thì có được phát mại

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Đất đang khởi kiện thì có được phát mại

Mảnh đất của tôi trước có đặt thế chấp ngân hàng 5 năm, hiện nay do không thể thanh toán hết khoản nợ nên họ đã tiến hành phát mại mà không hỏi ý kiến của tôi, tuy nhiên hiện trên đất đã hình thành khá nhiều tài sản do tôi cho người khác thuê để canh tác và xây dựng nhà tạm, giờ tôi và người đó hiện đang có vài tranh chấp vì nhận được thông tin phát mại đất mà người đó vẫn chưa thu hồi được vốn đầu tư, yêu cầu tôi trả nhưng tôi không có tiền trả, việc này đã có đơn khởi kiện, vậy ngân hàng có được phát mại ngay thời điểm này không


Luật sư Tư vấn Luật dân sự – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 15 tháng 08 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Xử lý tài sản thế chấp

  • Bộ luật dân sự 2015

3./ Luật sư tư vấn

Phát mại tài sản là việc công bố và bán tài sản công khai theo thủ tục do pháp luật quy định để thanh toán nợ.

Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.

Căn cứ Khoản 1 Điều 299 Bộ luật dân sự 2015, khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ mà bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên nhận thế chấp có quyền xử lý tài sản thế chấp.

Các hình thức xử lý tài sản thế chấp, quy định tại Khoản 1 Điều 303 Bộ luật dân sự 2015, gồm:

– Bán đấu giá tài sản;

– Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản;

– Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm;

– Phương thức khác.

Do đó, khi bạn làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, bạn đã thế chấp quyền sử dụng đất của mình, đến hạn trả nợ bạn không trả được nợ thì ngân hàng có quyền phát mại mảnh đất bạn đem đi thế chấp.

Tuy nhiên, mảnh đất này có liên quan đến quyền và lợi ích hợp của người thứ ba,  căn cứ theo Khoản 3 Điều 320 Bộ luật dân sự năm 2015, thì bên thế chấp có nghĩa vụ thông báo cho bên nhận thế chấp về các quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp; trong trường hợp không thông báo thì bên nhận thế chấp có quyền huỷ hợp đồng thế chấp tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp.

Như vậy, bạn đã thế chấp đất cho ngân hàng nhưng bạn không thông báo cho ngân hàng biết về quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp thì ngân hàng hoàn toàn có quyền hủy hợp đồng thế chấp tài sản và yêu cầu bạn bồi thường thiệt hại. Đồng thời, do bên thứ ba đang thuê đất của bạn để thực hiện canh tác, kinh doanh nên khi ngân hàng phát mại mảnh đất thì bạn phải có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba vì hợp đồng thuê đất bị chấm dứt do lỗi của chủ đất.

Với những tư vấn về câu hỏi Đất đang khởi kiện thì có được phát mại, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

1900.0191