Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ


Luật sư Tư vấn Luật Chứng khoán – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 13 tháng 08 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2010)

3./ Luật sư tư vấn

Để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Điều 62 Luật chứng khoán quy định về điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, theo đó các điều kiện cấp Giấy phép là:

– Có trụ sở; có trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán, đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng điều kiện về trang bị, thiết bị;

– Có đủ vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán hoặc tư vấn đầu tư chứng khoán đối với công ty chứng khoán và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán với công ty quản lý quỹ phải có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Ngoài ra, nếu cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân thì cần đáp ứng điều kiện cá nhân này phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh; nếu cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là pháp nhân thì phải đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn. Và các cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập phải sử dụng nguồn vốn của chính mình để góp vốn thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Như vậy, để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động thì công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải đáp ứng các điều kiện trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

1900.0191