Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng


Luật sư Tư vấn Luật Chứng khoán – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 15 tháng 08 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng

  • Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung 2010
  • Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán – đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 60/2015/NĐ-CP.

3./ Luật sư tư vấn

Sau khi các chủ thể muốn chào bán chứng khoán ra công chúng đáp ứng được các điều kiện để có thể chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật thì các chủ thể này còn cần phải lựa chọn hình thức chào bán tương ứng với việc chào bán của mình thì mới có thể tiến hành chào bán chứng khoán ra công chúng. Luật Chứng khoán quy định chào bán chứng khoán ra công chúng có các hình thức chào bán sau:

Điều 11 Luật Chứng khoán quy định chào bán chứng khoán ra công chúng có các hình thức: chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng, chào bán thêm cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng và các hình thức khác.

Được hướng dẫn bởi Điều 10 Nghị định 58/2012/NĐ-CP thì việc chào bán chứng khoán ra công chúng được thực hiện bằng các hình thức như sau:

Khi chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng, các hình thức được áp dụng bao gồm:

-Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động vốn cho tổ chức phát hành;

-Chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng để thành lập quỹ đầu tư chứng khoán;

-Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng thông qua thay đổi cơ cấu sở hữu nhưng không làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành;

-Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng, lĩnh vực công nghệ cao, hoặc thành lập tổ chức tín dụng cổ phần;

-Chào bán hợp đồng góp vốn đầu tư ra công chúng.

Khi chào bán thêm chứng khoán ra công chúng, các hình thức được sử dụng gồm:

Công ty đại chúng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;

-Công ty quản lý quỹ chào bán thêm chứng chỉ quỹ ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Quỹ đầu tư.

Ngoài ra việc chào bán chứng khoán ra công chúng trong một số trường hợp khác có thể được áp dụng theo các hình thức sau: cổ đông lớn bán phần vốn sở hữu trong các công ty đại chúng ra công chúng; công ty đại chúng chào bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác ra công chúng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, để chào bán chứng khoán ra công chúng, chủ thể chào bán ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện nhất định để chào bán chứng khoán còn phải thực hiện việc chào bán bằng những hình thức tương ứng trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

1900.0191