Nguồn thông tin lý lịch tư pháp về án tích

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Nguồn thông tin lý lịch tư pháp về án tích


Luật sư Tư vấn Luật lý lịch tư pháp – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 08 tháng 08 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Nguồn thông tin lý lịch tư pháp về án tích

  • Luật lý lịch tư pháp 2009

3./ Luật sư tư vấn

Nguồn thông tin lý lịch tư pháp về án tích là những văn bản chứa đựng thông tin lý lịch về án tích của cá nhân, pháp nhân, tổ chức.

Căn cứ Điều 15 Luật lý lịch tư pháp 2009 quy định thông tin lý lịch tư pháp về án tích được xác lập từ các nguồn sau đây:

– Bản án hình sự sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật và bản án hình sự phúc thẩm;

– Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm về hình sự;

– Quyết định thi hành án hình sự;

– Quyết định miễn chấp hành hình phạt;

– Quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt;

– Quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù;

– Quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù;

– Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước;

– Giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù; văn bản thông báo kết quả thi hành hình phạt trục xuất;

– Giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù cho hưởng án treo và các hình phạt bổ sung;

– Quyết định thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác của người bị kết án; quyết định đình chỉ thi hành án; giấy xác nhận kết quả thi hành án; văn bản thông báo kết thúc thi hành án trong trường hợp người bị kết án đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình;

– Quyết định ân giảm hình phạt tử hình;

– Giấy chứng nhận đặc xá, đại xá;

– Quyết định xóa án tích;

– Giấy chứng nhận đương nhiên được xóa án tích;

– Trích lục bản án hoặc trích lục án tích của công dân Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cung cấp cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự hoặc theo nguyên tắc có đi có lại;

– Quyết định của Toà án Việt Nam về việc dẫn độ để thi hành án tại Việt Nam; quyết định của Tòa án Việt Nam về việc tiếp nhận chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù; thông báo về quyết định đặc xá, đại xá, miễn, giảm hình phạt của nước chuyển giao đối với người đang chấp hành hình phạt tù;

– Thông báo về việc thực hiện quyết định dẫn độ người bị kết án, quyết định chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù tại Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Như vậy, các nguồn xác lập thông tin lý lịch tư pháp về án tích được pháp luật quy định như trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Nguồn thông tin lý lịch tư pháp về án tích, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

1900.0191